Share |

CxO Profiloinnit

Profilointipalvelujamme käytetään mentoroitavan henkilön (aktorin) itsetuntemuksen lisäämiseen, hänen tiiminsä tilan kartoittamiseen ja lähtökohdaksi johtajuuden ja johtamisen kehittämiseen. Henkilökohtaiset profiilit ja niiden ymmärtäminen sekä hyödyntäminen johtamisessa, mentoroinnissa ja myynnissä ovat myös useiden kurssiemme keskiössä.
CxO_Profilointityokalukartta.png

Henkilökohtaiset profiilit

  • CxO Karismaprofiili verkkopohjainen itsearviointi, jonka avulla voit tunnistaa karismasi kulmakivet ja keskeisen kehityskohteet (lue lisää).
  • Extended DISC -vuorovaikutusprofiili (itsearviointi) on laajalti käytetty menetelmä oman luontaisen tyylin hahmottamiseksi, ja se toimii viitekehyksenä vuorovaikutustaitoja kehitettäessä.
  • Reiss Motivaatioprofiili (itsearviointi) hahmottaa henkilökohtaisia motivaatiotekijöitä, ja sen avulla päästään syvemmälle omiin ajattelumalleihin, vahvuuksiin ja rajoitteisiin.
  • CxO Leader -johtajaprofiili kartoittaa johtamisen kahdeksaa ulottuvuutta käytännön työssä. Se voidaan tehdä sekä itsearviona että 360 asteen palautteena.
CxO_Profiilisipuli.png

Tiimiprofiili

 
CxO Team -profiili kartoittaa tiimin johtamisen, fokuksen, prosessien, kyvykkyyden ja sitoutumisen tilaa. Profiilia hyödynnetään yhteisymmärryksen luomisessa ja toiminnan kehittämisen viitekehyksenä.
CxO_Team_-profile_esimerkki.PNG
Yllä mainittujen profilointien lisäksi olemme tehneet lukuisia yritys- tai organisaatiokohtaisia räätälöityjä profilointeja esim. selvittääksemme organisaation asiakkaiden kokemaa palvelua. Räätälöidyissä profiloinneissa määritetään ensin tavoitteet ja tarkoitus, valitaan profilointimenetelmä ja tunnistetaan oleelliset kysymykset. Profiloinneissa korostuvat vastaajien vastaamisen vaivattomuus ja tulkintojen havainnollisuus. Kysy lisää!
 

Hinnat – Profiilipalvelut, sisältäen kahdenkeskisen profiilin purkukeskustelun á 1 h. Tiimipurkutilaisuudet alkaen 500 €.

Extended DISC

200 euroa per profiili

Reiss Motivaatioprofiili

400 euroa per profiili

CxO Leader 360

300 euroa per profiili

CxO Team

1 200 euroa per profiili

Laskutus ja maksuehdot

Laskutus toimituksen yhteydessä, 14 päivää netto

 
Kaikkiin hintohin lisätään arvonlisävero.

Referenssilausuntoja CxO:n henkilöprofiloinneista