Toni Hinkan persoona ja toiminta herättivät luottamusta heti ensitapaamisesta lähtien. Uskon, että Tonilla on aito halu auttaa eikä pelkästään tehdä nopeaa bisnestä. Pidän Tonin rauhallisesta otteesta, jossa on kuitenkin riittävällä tavalla energiaa ja huumoriakin niin, että hän saa ihmiset innostumaan.

Toni sai poikkeuksellisen hyvää palautetta myös johtoryhmäni jäseniltä. Uskon heidänkin kokeneen, että Tonille on helppo puhua ja että he voivat luottaa Tonin vilpittömään haluun auttaa heitä kehittymään.

Toni palautti luottamukseni konsultteihin.

Jussi Niiniaho

Toimitusjohtaja, Xylem Water Solutions Suomi Oy

Vuonna 2018 aloitimme Parkinmäen Palvelutalossa uuden johtoryhmämme kehittämisprojektin: halusimme oppia toimimaan tehokkaasti ja joustavasti yhdessä. Olin tuolloin äskettäin aloittanut yrityksen toimitusjohtajana.

Tässä vaiheessa on mukava todeta, että projektin tavoitteet on suurelta osin jo saavutettu. Keskeinen osa tätä yhteistä kehittymistyötä ovat olleet Toni Hinkan meille räätälöimät koulutus-/sparraustilaisuudet.

Olemme tiiminä kokeneet nämä sessiot poikkeuksellisen hyödyllisiksi: Toni on onnistunut luomaan avoimen ilmapiirin, jossa teoriatiedon lisäksi olemme päässeet turvallisesti treenaamaan tiimin vuorovaikutusta. Ammattitaitoisen sparrauksen lomassa olemme myös kaikki oppineet tuntemaan toisemme työkavereina ja ihmisinä entistä paremmin.

Jo ennen nykyistä työtehtävääni olen osallistunut muutamiin CxO:n koulutuksiin, mm. mentorivalmennukseen.  Erityisesti olen tykännyt CxO:n ammattilaisten tavasta vetää tilaisuudet tärkeilemättä ja hyväntuulisesti – samalla tinkimättä piiruakaan koulutuksen vankasta fakta- ja kokemusperustasta.

Jukka-Pekka Kuokkanen

Toimitusjohtaja, LL, eMBA, Parkinmäen Palvelutalo Oy

Johtaminen ja vuorovaikutustaidot ovat ytimessä, kun esimies sytyttää organisaatiota liekkeihin saavuttamaan jotain suurta. Johtamisaktivisti Toni Hinkassa yhdistyy uuden Sherlock-TV-sarjan henkilöiden parhaat puolet: hänellä on Sherlockin terävyys ja havainnointikyky sekä tohtori Watsonin taito toimia. Toni on siis erittäin taitava ja monipuolinen johtamistyön ja vuorovaikutuksen valmentaja ja sparraaja, ja kehittymismatkaa hänen opastuksellaan voi suositella varauksetta.

 

Miika Mäkitalo

CEO, M-Files Oy

Hieno ilta! Täyttä asiaa ja omia oivalluksia ammattilaisten ohjaamana, uskomattoman inspiroiva ja lämmin tunnelma. Yhtenä Hekon tilaisuuksien tavoitteena on antaa jäsenille verkostoitumistilaisuuksia ja senkin tavoitteen tilaisuus täytti mainiosti. Missään yksittäisessä tilaisuudessa en tähän mennessä ole tutustunut näin luontevasti näin moneen näin hienoon ekonomiin!

 

Marita Raitaranta

Senior Consultant, Helsingin Ekonomit (HEKO) / Ekonomiyrittäjät

Motivaatioprofiilien kautta olen tutustunut CxO:n toimintaan ja Toni Hinkan mentorointityyliin. Motivaatioprofiilin tekemiseen sähköisessä muodossa ei kulu aikaa kuin vartti, mutta sparraavan yhteenvedon jälkeen tuloksia voi hyödyntää pitkään.
Kun oma profiili on analysoitu hyvin, havainnoi, oppii ja oivaltaa kaikenlaista itsestään ja myös kollegoista. Yhdessä analysointi oli myös antoisaa. Lähdimme siitä, että koko johtoryhmälle tehdään profiilit ja siten kehitämme ryhmän toimintaa. Ryhmädynamiikan kehittämiseen anti tuli ehdottomasti juuri siitä, että analysointi tehtiin mentorin kanssa. Toni johdatteli hyvin oivaltamaan itse.

Kirsi Koski

Johtaja, Tampereen kaupunki

CxO:n ja Toni Hinkan kanssa olemme tehneet useita yhteisiä projekteja. Tonin ja hänen edustamansa yrityksen työskentelytapa on toimivaa sekä Nuorkauppakamaritoiminnassa että työpaikallani SOK:lla. Projektit ovat olleet luentoja, mentorointia, kehityspäiviä ja työyhteisön osaamisen kehittämistä (ml. profilointeja).
Kuvaisin yrityksen luonnetta: tavoitteellinen toiminta, asiakkaista välittäminen ja vahva asiantuntemus. Nämä toimivat yhteistyön pohjana ja välittyvät asiakkaille laadukkaana palveluna, jossa toteutetaan mitä suunnitellaan ja sovitaan.
Voin todeta, että meillä on koko ajan yhteistyössä sama suunta, joka auttaa tavoitteen toteutumista!

Mari Junnila

Johtaja, SOK-yhtymän HR-palvelu

Picnic Yhtiöt päätti kehittää johtamistaan ja perinteisen henkilöstötutkimuksen sijaan päätimme käyttää muita menetelmiä. Pyysin CxO:n Toni Hinkkaa apuun ja yhdessä päätimme aloittaa uudesta, nelihenkisestä johtoryhmästämme ja välineiksi valittiin DISC-analyysi sekä Motivaatioprofiili. Johtoryhmäläiset innostuivat tavasta ja tuloksista niin paljon, että jokainen jatkoi samoilla työkaluilla myös omien joukkueidensa kanssa.
Työkalut olivat mielenkiintoisia ja tulokset tietysti keskusteluttivat. Saimme yhteisen sanaston, opimme tuntemaan paitsi itsemme, myös kollegamme. Sekä yksittäis- että yhteispukutilaisuudet saivat paljon kiitosta. Toni Hinkan ammatillinen ote, kuunteleva asenne sekä rakentava kommunikointi saivat hurjasti kiitosta. Asioista uskallettiin puhua ja omista luonteenpiirteistä löytyi uusia ulottuvuuksia. Kipeimmissä asioissa Toni jatkoi henkilökohtaista mentorointia ja esimiehet ovat saaneet häneltä paljon ideoita parempaan johtamiseen. Tuloksena on jo nyt avoimempi ja luottavaisempi ilmapiiri. Ymmärrämme, että olemme erilaisia ja että kommunikoimme eri tavalla. Opimme hyväksymään, hyödyntämään ja jopa arvostamaan erilaisuutta. Johtamisemme menee parempaan suuntaan. Kannustus ja coachaava ohjaaminen on lisääntynyt ja uskon, että kun pääsemme prosessissa hieman pidemmälle, myös tehokkuus, oma-aloitteisuus ja vastuullisuus nousevat uudelle tasolle. Voin lämpimästi suositella CxO:ta sekä Toni Hinkkaa.

Ann Wahlroos-Jaakkola

Toimitusjohtaja, Picnic Yhtiöt Oy

CxO:n erilaiset profilointivälineet auttoivat jälleen saamaan uusia oivalluksia itsestä – toimivat apuna ja tukena loputtoman tuntuisella itsensä johtamisen matkalla (jolta löytyy vielä paljon opittavaa)!

Eija Kiviranta

Toimitusjohtaja, Dream Pilots Oy

CxO:n käyttämät profilointityövälineet auttavat henkilöitä ymmärtämään omaa käyttämistään ja kuinka toiset kokevat oman käyttäytymisen. Ne antavat rakennuspalikoita itsensä kehittämiseen. Niiden pohjalta on hyvä tehdä omia kehitysaskeleita.

Pekka Vartiainen

Independent Senior ICT Consultant

CxO Vaikutusvoima opettaa miten olla vakuuttava ja miten tuoda oma osaamisensa esiin esimerkiksi haastattelutilanteissa. Tämä kyky oli ratkaiseva tekijä voittaessani haluamani työpaikan.

Soili Kukkonen

Digitalization Evangelist, Business Management Professional, Change Agent, OP Financial Group

Vaikutusvoima on juuri sitä, mitä me suomalaiset tarvitsemme menestyäksemme!

Tuija Sjöblom

Senior Advisor, Kauppakamari

Vuosia sitten mentorini Toni Hinkka neuvoi minua silloin hullulta tuntuvilla ideoilla. Nyt olemme neuvojen ansiosta Suomen tehokkain ja johtava rengasliike.

 

Marko Rantanen

Toimitusjohtaja, Rengas Turku Oy

Mentorointi on erinomainen johtamisen kehittämisen väline.

 

Matti Vanhanen

Toimitusjohtaja, Perheyritysten liitto

Olemme hyödyntäneet CxO:n mentorointia useamman vuoden ajan monen johtajamme apuna. Kokemukset ovat olleet poikkeuksetta erittäin positiivisia. Minuun on tehnyt vaikutuksen se, miten huolella sopiva mentori kuhunkin mentorointiprosessiin valitaan. Pidän erityisesti myös siitä, että mentori on puhtaasti auttamassa – myyminen on ulkoistettu itse mentorisuhteesta. Suosittelen lämpimästi!

Anssi Räsänen

Talousjohtaja, Veho Oy Ab

CxO:n mentorointi on ammattimaista! CxO:lta löytyy substanssiosaamista moneen tarpeeseen.

Matti Laakso,

VP Business Development, NesteOil Oyj

Mentorointi on auttanut minua, uutta esimiestä, hahmottamaan vaativia kokonaisuuksia ja antanut paikan reflektoida työtä ulkopuolisen avulla. Mentoroinnin avulla olen saavuttanut varsin nopeassa ajassa henkilöstön luottamuksen ja arjen työn sujuvuuden, joka nyt toisen puolen vuoden aikana mahdollistaa siirtymisen johtamisen näkökulmasta syvemmälle. Mentorointi nopeutti prosessiani uutena esimiehenä.

Kati Komulainen

Johtaja, Laurea-ammattikorkeakoulu

Kun ymmärrät motivaatiotekijäsi, sinun on helppo suunnitella oma urapolkusi! (Reiss motivaatioprofiili)

Tapio Kiivanen

Head of the Content Team, Kone Oyj

Tämä kurssi kannatti. Tieni kohti ammattimentorina toimimista sai vahvistuksen jo ensimmäisenä kurssipäivänä!

Kristiina Hätinen

Ammattimentori, Työluotsi Oy

Erittäin hyödyllinen kurssi, vaikka et tähtäisi ammattimentoriksi (esim. mikromentorointi).

Jorma Törnblom

Johtaja, M-Files

Suosittelen CxO:n CBM-kurssia kaikille johtajille ja johtajaksi pyrkiville iästä ja kokemuksesta riippumatta.

Timo Kaura

Yrittäjä, Nobileo

Vaikutusvoimatestin tekeminen voi avata kokeneemmankin viestijän löytämään kehittämisen kohteitaan.

Tarja Surakka

Omistaja, Decanet Oy

Opin paljon uutta vaikutusvoiman merkityksestä ja sen harjoittamisesta. Sain myös mukaani työkalut, miten voin lähteä kehittämään sitä niin työelämässä kuin yksityiselämässäkin.

Vilhelmiina Aalto

Finance Associate, Trustly

Oivalluttava päivä vaikuttavuusteeman parissa.

Taina Parviainen

Päätoimittaja, Helsingin Seudun Kauppakamari

Sain hyviä oivalluksia ja muistutuksia käytännön viestintätilanteisiin.

Miia Kiiskinen

Markkinointipäällikkö, Lehto Group

Antoisa, intensiivinen koulutuspäivä, jonka anti kantaa pitkälle – todennäköisesti koko elämäni.

Marita Raitaranta

Senior Consultant, Coach, Stambu Consulting

Sain energiaa haastaviin vuorovaikutustilanteisiin.

Petri Saarlo

Senior Advisor, OP Financial Group

Oli hienoa, kun kerrankin pääsi harjoittelemaan tärkeimpiä työelämä- ja ylipäänsä elämätaitoja, ennen kaikkea vuorovaikutusta.

Verneri Aalto

Viestintäasiantuntija, Eläketurvakeskus

Jokainen voi olla vaikuttava – se taito täytyy vain paljastaa!

Juha Kaarlas

Senior SW Architect, Roche Diagnostics

Erinomainen koulutus! Löysin supervoimat sisältäni.

Angela Kainulainen

Työterveyshoitaja, Finla

Olipa vaikutusvoimainen koulutus!

Tuija Suvanto

Marketin Manager, Suomen Nestle

Koulutus antoi tietoa kehittämiskohteistani ja konkreettisia neuvoja parantamiseen.

Timo Kaura

Yrittäjä, Nobileo

Tunne itsesi paremmin ja tunnista ympärillä olevien ihmisten reaktiot suhteessa itseesi.

Erkki Tiippana

Käyttöpäällikkö, Imatran Seudun Sähkönsiirto

Tunnetilojen välittäminen ”latautumalla” tilanteeseen oikealla tunteella.

Mikko Lindevall

Tuotepäällikkö, Mercamen Oy

Ymmärsin, että moni esiitymistaidon puute ei olekaan virhe, vaan vain vähemmän harjoiteltu taito, jonka voi helposti paikata.

Juho Tunkelo

Copywriter

Ymmärrän päivän jälkeen paremmin, kuinka suuressa merkityksessä tunteet ovat vaikuttavuudessamme.

Jarkko Ambrusin

Yrittäjä

Paras kurssi johtamisesta ikinä!

Tapani Riihijärvi

Liiketoimintajohtaja, Raskone Oy

Auttaa miettimään tiedostettavia ja kehitettäviä ominaisuuksia itsessäni. Sellaisia, joita en tiennyt voivani kehittää.

Petri Määttä

Aluemyyntipäällikkö, Raskone Oy

Hyvä ja innostava kurssi.

Sami Selander

Asiakaspäällikkö, Lapti

Tästä hyvät avaimet onnistuneeseen neuvotteluun.

Kimmo Talsi

Korjaamopäällikkö, Raskone Oy

Kurssi johdattelee loistavasti mentoroinnin saloihin ja kurssin aktiivinen keskustelu on todella antoisaa.

Mikko Koivulehto

Hankintapäällikkö, Vantaan Energia Oy

Kurssi avasi loistavan tilaisuuden peilata omaa johtajuutta ja tutustutti myös uusiin profilointityökaluihin.

Jyrki Heinimo, johtaja

CEO, Smart Salt Oy

Erinomainen kurssi, joka toimii syventävänä oppimääränä mentoroivaan johtamiseen ja johtamiseen yleensäkin.

Petri Myllymäki

Suomen paras business-mentor -koulutus.

Tomi Halonen

Perustaja, Henko ChangeMaker Oy

Huikea tutkimusmatka itseensä johtajana, mikä havahdutti sekä tarjosi konkreettisia työkaluja parempaan johtamiseen. Suosittelen.

Jarmo Kaijanen

Tietohallintojohtaja, Indutrade Oy

Kurssi antoi uusia näkökulmia monialaisten tiimien johtamiseen sekä työkaluja mentorointiin. Kaupan päälle sain olla osa loistoporukkaa, jonka kanssa olemme varmasti jatkossakin yhteydessä.

Viivi Lehto-Peltomäki

Toimitusjohtaja, Musta Design

Kurssi antoi loistavan lisäpotkun matkalla parempaan ja kokonaisvaltaisempaan elämään.

Jarkko Ambrusin

Yrittäjä

Loistava koulutus, joka on yksi parhaita koskaan käymiäni. Teoriaa, tekemistä ja vertaistukea.

Marja Tikkanen

Development Manager, Suunnittelutoimisto Rusttet Oy

Strukturoitu, vakuuttava, herättävä!

Kenneth Söderholm

Senior Consultant, Corporat Spirit Oy

Opettaa tunnistamaan oman karismasi.

Jukka Näräkkä

Toimitusjohtaja, Suomen Matkatoimisto Oy

Kehittävä, kestävä koulutus.

Mervi Kailasto

Erinomainen kokonaisuus omaan kehittämiseen.

Heikki Rönkä

CxO:n koulutukset ovat innostavia ja käytännönläheisiä. Muutos on varma, kun käy kurssin.

Yrjö Benson

Johtaja, Valtiovarainministeriö

Huiman hyvä koulutus, jonka jokaisen johtajan toivoisi käyvän.

Marja Ahola

Erinomainen koulutus, lisää itsetuntemusta ja valmiuksia hyödyntää omia vahvuuksiaan.

Reija Kajaste

Karisma on erityisesti Suomessa väheksytty ominaisuus!

Petteri Kolinen

Erittäin hyvä työkalu ja koulutus, jota suosittelen ihan kaikille!

Leea Kantelus

Liiketoimintapäällikkö, Markkinointi-Instituutti

Sain konkreettiset neuvot oman karismani kasvattamiseen.

Valtteri Karjula

Opin, että minäkin voin kehittää karismaani.

Jussi Salonen

Apulaispormestari, Tuusula

Antaa lisää jämäkkyyttä ja selkärankaa omaan vakuuttavuuteen.

Mikko Turunen

Korjaamopäällikkö, Raskone Oy

Paljon asiaa, mutta hyvin jäsennelty kokonaisuus.

Arto Turkulainen

Oman karismaan kannattaa tutustua. Tällä kurssilla se onnistui ja monia kehittämiskohtia löytyi.

Ahti Weijo

Itsetuntemuksen lisääminen on polku kohti vaikuttavuutta.

Timo Lappalainen

Toimitusjohtaja, True Diamonds Oy

Koulutus löysi kadotetun karismani tuomalla esille, ettei se ehkä ollutkaan niin kadoksissa kuin olin itse arvioinut.

Sonia Jain

Erittäin käytännönläheinen ja hyödyllinen valmennus.

Esko Piekkari

Senior Manager, Corporat Spirit Oy

Jokainen voi kehittää karismaansa / vakuuttavuuttaan.

Tiina Talvitie

Digital Director, Lehto Group Oyj

Hyvä keskusteleva koulutus, jonka opeista on hyötyä jokapäiväisessä elämässä.

Paula Salo-Valjakka

Vehon johtoryhmän vaikutusvoimapäivä CxO Professional Oy:n johdolla oli todella mukava ja käytännönläheinen tapa käsitellä erittäin tärkeää asiaa. Lähestymistapa auttoi minua näkemään ja myös tuntemaan jo tietämäni asiat kuin uusina ja edelleen erittäin mielenkiintoisina.

Juha Ruotsalainen

Toimitusjohtaja, Veho Oy Ab

Koulutuksessa keskityttiin minuun yksilöllisesti, sain monta oppia, joita kannan mukana loppuelämän.

Roope Puurunen

Myyntineuvottelija, Pohjois-Savon OP-Kiinteistökeskus Oy

Koulutus antoi eväitä johtamiseen, kouluttamiseen ja esiintymiseen. Hyvä sisältö ja lämmin luottamuksellinen tunnelma kohtasivat tässä koulutuspäivässä.

Viivi Lehto-Peltomäki

Toimitusjohtaja, Musta-Design Oy

Loistava ja innostava päivä vaikutusvoiman ytimeen ja sen kasvattamiseen.

Miika Mäkitalo

Toimitusjohtaja, M-Files, vuoden nuori johtaja 2016

Hieno toimiva setti! Käytännön työkaluja jokaiselle omalla persoonalla työtä tekevälle.

Natalia Baer

Toimitusjohtaja, Keksi Oy

Erittäin kattavat analyysit yksilönä auttavat kehittymään johtajana.

Lassi Köppä,

Projektipäällikkö, Väestöliitto

Erinomainen käytännönläheinen koulutus mentoroinnissa menestymiseen.

Matti Laakso

kehitysjohtaja, Neste Oyj

Päivä oli hyvin erilainen aikaisempiin johtoryhmämme kehittämispäiviin verrattuna. Ilman tätä johtoryhmän kehittämispäivää tammikuussa alkuvuotemme olisi ollut paljon vaikeampi. Opimme löytämään toisistamme uusia hyviä puolia ja vahvuuksia. Suuri haastava muutos saatiin paljon turvallisemmin keskusteltua läpi.

Anssi Räsänen

Talousjohtaja, Veho Oy Ab

Minulla on CxO:n ammattimentoroinnista erinomaisia kokemuksia suoraan ja välillisesti useiden Vehon johtajien kehittymisen tukena useiden vuosien ajalta. Suosittelen lämpimästi CxO:n Johtoryhmän Vaikutusvoima -konseptia ja ammattimentorointia. Lue pidempi tarina tästä…

Kenneth Strömsholm

Toimitusjohtaja, Veho Oy Ab

Arvostan Certified Business Mentor -kurssin oppeja. Siellä opimme erittäin ihmisläheisen, positiivisen ja kunnioittavan tavan olla esimiehenä.

Pia Mikkonen

Varainhankinnan päällikkö, Sotiemme Veteraanit

Valikko