Tässä monimuotoisessa ja vuorovaikutteisessa kurssissa saat valmiudet kohdata johdettavasi tai asiakkaasi yksilöllisesti, jotta he onnistuvat tehtävissään ja kasvavat täyteen potentiaaliinsa. Kun ihmiset voivat hyvin, syntyy myös tuloksia.

Oheisella videolla kurssin pääkouluttaja Toni Hinkka kertoo mm.:

 • Kenelle kurssi sopii?
 • Mitä on mentorointi?
 • Mitä on ammattimainen mentorointi ja miten se eroaa vapaaehtoismentoroinnista?
 • Miten mentorointi eroaa coachingista?
 • MIten ammattimentoriksi voi kouluttautua?
 • Mistä kurssi koostuu?
 • Mikä on mentorointirinki?
 • MIllaista palautetta kurssista on saatu?
 • Miten mukaan?

Videon pituus 3:16 min. Samalla tutustut kurssin pääkouluttaja Toniin.

Kenelle koulutuksesta on hyötyä?

 • Johtaja tai esimies, kun haluat johdettaviesi onnistuvan omissa tehtävissään motivoituneina ja yksilöllisesti johdettuina. Samalla onnistut myös itse!
 • Hankejohtaja tai projektipäällikkö, kun haluat varmistaa tiimisi onnistumisen yksilöinä ja yhdessä – motivoituneina ja yksilöllisesti johdettuina.
 • Liikkeenjohdon konsulttibusinescoach tai johdon työnohjaaja, kun haluat itsellesi uusia työkaluja. Niiden avulla saat helpommin asiakkaita ja varmistat asiakkaasi onnistumisen.
 • Ammattimainen mentori, kun tarvitset toimivat menetelmät tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen asiakkaasi onnistumisen varmistamiseen. Substanssi sinulla jo on.
 • Organisaation sisäinen mentori, joka saat vahvan menetelmäpakin aktorisi ongelmaan porautumiseksi ja hiljaisen tiedon siirtämiseksi.
 • Sisäisen mentorointiohjelman vetäjä, joka saat paitsi työkalut, myös prosessin ja parhaat käytännöt ohjata ja auttaa mentoreitanne.
 • Hallitusammattilainen, joka saat vahvan työkalupakin organisaation ylimmän johdon mentoroivaan tukemiseen.

Kenelle koulutus ei sovi?

 • Heille, jotka osaavat jo kaiken.
 • Heille, joilla ei ole jatkuvaa nälkää oppia uutta.
 • Heille, joille ei ole vielä kertynyt kokemusta muille siirrettäväksi.
 • Heille, joiden omasta päivittäistekemisestä on jo niin monta vuotta, että tiedot ovat ehtineet vanhentua.
 • Heille, jotka eivät seuraa ydinosaamisalueensa tapahtumia ja kehittymistä.
 • Heille, jotka haluavat jonkun vain kuuntelevan jorinoitaan ja tarinoitaan.
 • Heille, jotka eivät kykene kuuntelemaan ymmärtääkseen.
 • Heille, jotka eivät ymmärrä, että pitää huomioida ja ymmärtää asioita ja tunteita.
 • Heille, jotka eivät pidä ihmisten kanssa työskentelystä (huom. introverttiys on mentoroinnissa enempi hyve kuin pahe).
 • Heille, jotka pitävät itseään muita parempina ihmisinä.

Pidätämme oikeuden olla hyväksymättä kurssille henkilöitä, jotka silmiinpistävästi omaavat useampia yllä olevan listan ominaisuuksista.

Lupaamme, että mentorointitaidon lisäksi…

…opit paljon uutta itsestäsi, toisista ja saat toimivat työkalut

 • Ymmärrät ammattimaisen mentoroinnin tavoiteasetannan, prosessin ja perustyökalut. Saat siihen tarvittavat työkalut.
 • Saat varmuutta mentorointiin. Saat on omakohtaista kokemusta mentoroinnista – sekä mentorina että aktorina. CxO:n parhaiden käytäntöjen lisäksi opit myös muiden kokemuksista. Opit siis nopeammin.
 • Ymmärrät, että kun kohtelet asiakkaitasi ja johdettaviasi yksilöllisesti – saat ihmisten potentiaalin esiin. Erilaiset profiloinnit auttavat tässä.
 • Tiedostat oman johtajuutesi vahvuudet ja kehittämiskohteet (CxO Johtajaprofiili).
 • Saat tietää henkilökohtaisen vaikuttavuutesi vahvuudet, heikkoudet ja kehittämiskohteet; saat on kehittämissuunnitelman ja käytännölliset harjoitteet (CxO Vaikutusvoima™).
 • Tiedät viestintä- ja vuorovaikutustyylisi ja pystyt tunnistamaan erilaisia vuorovaikutustyyppejä lähiympäristössäsi (DISC).
 • Ymmärrät, mitä asiat saavat sinut syttymään; opit, että ihmiset motivoituvat ja saavat energiaa erilaisista asioista (Reiss Motivaatioprofiili).
 • Tulet tietoisemmaksi osaamisestasi, hiljaisesta tiedostasi ja miten voit siirtää niitä muille.
 • Verkostoidut huipputyyppien kanssa  ja saat oman luottoporukan. Yhteydenpito jatkuu koulutuksen jälkeenkin!

Kurssin suoritettuasi olet oikeutettu käyttämään CxO Certified Business Mentor™ -nimikettä.

Kurssin toteutus käytännössä

Pienet ryhmät takaavat vuorovaikutteisen ja tehokkaan oppimisen

 • Kurssilla on neljä lähiopetuspäivää, joihin osallistuminen on välttämätöntä. Koulutuksen ryhmät ovat pieniä ja keskustelevia. Luottamuksen ilmapiiri ja erilaiset kokemustaustat synnyttävät otollisen oppimisympäristön. Koulutuksen painotus on käytännönläheisyydessä ja sovellettavuudessa.
 • Lähiopetuspäivien väliin sijoittuvat mentorointiharjoitukset. Niissä ratkot mentorisi kanssa oikeita kehityskohteitasi kolmessa mentorointi-istunnossa. Toimit itse myös mentorina kolmessa istunnossa soveltaen oppimaasi käytäntöön.
 • Ensimmäinen lähiopetuspäivä on annettu. Muut päivät sovitaan osallistujien kesken ensimmäisenä päivänä, jotta ne sopivat varmasti kaikille. Opetuspäivät ovat n. 3-4 viikon välein.
 • Koulutus kestää 12–16 viikkoa riippuen osallistujien aikatauluista ja kurssin sijoittumisesta kalenterivuoteen.

Katso oheisesta videosta kurssin rakenne yksityiskohtaisemmin (kesto 4:09 min)

Haluaisitko sinä muuttaa maailmasi ja sen, miten sen näet?

CxO Certified Business Mentor -kurssi

Valikko