CxO Certified Business Mentor™ -koulutus

CxO Certified Business Mentor™ -koulutus antaa sinulle valmiudet kohdata johdettavasi tai asiakkaasi yksilöllisesti, jotta he onnistuvat tehtävissään ja kasvavat täyteen potentiaaliinsa. Silloin kun ihmiset voivat hyvin, syntyy myös tuloksia.

Miksi kannattaa lähteä mentorointikoulutukseen

Mentorointi on vaikuttava kehittämisen ja johtamisen väline

Tavoitteellinen ja systemaattinen mentorointi on vaikuttava kehittämisen ja kehittymisen menetelmä. Edelläkävijäorganisaatiot käyttävätkin sitä johtamisessaan ja työkaluna sisäisessä kehittämisessä. Ammattimaisen mentoroinnin arvopohja, tavoitteet ja toimintatavat vastaavat modernin ihmiskeskeisen johtamisen tarpeisiin. CxO on ensimmäinen ja ainoa ammattimaista mentorointikoulutusta tarjoava yritys Suomessa.  Lue miten ammattimentorointi syntyi asiakkaan tarpeesta

Mentorointiosaaminen varmistaa merkityksellisten kokemusten ja näkemysten siirtymisen, kunhan ensin on porauduttu oikeisiin kysymyksiin. Mentorointi nopeuttaa sekä oppimista sekä kasvattaa ymmärrystä ja sitoutumista. Se nopeuttaa henkilökohtaisen kasvun lisäksi joukkueena kehittymistä.

Mentoroinnilla on yhtymäkohtia coachingiin, koulutukseen ja työnohjaukseen, mutta se on näistä kattavin. Näkemyksemme on, että se on ylivoimaisen vaikuttavin menetelmä.

Katso koulutussisältö ja päivämäärät tästä

torstai syyskuu 12
perjantai marraskuu 8
No event found!

Koulutuksesta on suurta hyötyä sinulle, jos olet:

 • Johtaja tai esimies, joka haluat johdettaviesi onnistuvan omissa tehtävissään motivoituneina ja yksilöllisesti johdettuina. Kun esimiehenä saa johdettavasi onnistumaan, onnistut samalla itsekin!
 • Hankejohtaja tai projektipäällikkö, joka haluat varmistaa tiimisi onnistumisen yksilöinä ja yhdessä – motivoituneina ja yksilöllisesti johdettuina.
 • Liikkeenjohdon konsulttibusinescoach tai johdon työnohjaaja, joka haluat itsellesi uusia työkaluja. Niiden avulla varmistat asiakkaasi onnistumisen.
 • Ammattimainen mentori, joka tarvitset toimivat menetelmät tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen asiakkaasi onnistumisen varmistamiseen. Substanssi sinulla jo on.
 • Organisaation sisäinen mentori, joka saat vahvan menetelmäpakin aktorisi ongelmaan porautumiseksi ja hiljaisen tiedon siirtämiseksi.
 • Sisäisen mentorointiohjelman vetäjä, joka saat paitsi työkalut, myös prosessin ja parhaat käytännöt ohjata ja auttaa mentoreita.
 • Hallitusammattilainen, joka saat vahvan työkalupakin organisaation ylimmän johdon mentoroivaan tukemiseen.

Koulutuksessa opit mentorointitaidon lisäksi valtavasti itsestäsi, toisista ja saat toimivat työkalut

Itsetuntemuksesi kasvaa

Itsetuntemus on toimintasi perusta sekä johtajana että mentorina.

Koulutus lisää  itsetuntemustasi. Tiedostat omia vahvuuksiasi ja saat eväitä kehittymiseesi. Apuna käytämme profilointeja, jotka tehdään neljästä näkökulmasta:

 • Vaikutusvoima (CxO Vaikutusvoima™)
 • Vuorovaikutus (Extended DISC)
 • Motivaatio (Reiss Motivaatioprofiili)
 • Johtamistaidot (CxO Johtajaprofiili™)

Itsetuntemuksen syventämisen lisäksi profiileilla on tärkeä tehtävä muiden ymmärtämisen työkaluina. Koulutuksessa saat neuvoja oman vaikutusvoimasi ja johtajuutesi kehittämiseen. Pääset jo koulutuksen aikana harjoittelemaan näitä taitoja.

Ihmiskeskeisen johtamisen taitosi nousevat huomattavasti ja uudelle tasolle

Ihmislähtöisenä mentoroivana johtajana innostat, kehität ja motivoit.

Itsetuntemuksen syvenemisen lisäksi kykysi kohdata ja tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa lisääntyy. Ymmärrät, miksi työskentely joidenkin kanssa sujuu ja joidenkin kanssa olet kohdannut haasteita. Muiden ymmärtäminen ja arvostaminen lisääntyy. Ymmärrät yksilöllisen johtamisen tarpeen ja voiman ja saat siihen myös työkaluja. Opit ymmärtämään hiljaisen tiedon merkityksen. Johtamisfilosofiasi selkiintyy ja ihmiskeskeiseen johtamisotteeseesi tulee lisää määrätietoisuutta. Ammattimentorina saat varmuutta kohdata erilaisia asiakkaita ja havainnointikykysi asiakkaan kehittymistarpeista kasvaa.

Saat toimivat kehittämisen menetelmät ja jatkuvasti täydentyvät työkalut

Ammattimentorin menetelmillä ja työkaluilla selkeytät asiakkaasi tavoitteet, johdatat juurisyihin ja jäsennät työskentelyn.

Tavoitteellisuus, järjestelmällisyys ja seuranta ovat avaimet asiakkaasi kehittymiseen. Aluksi poraudutte ongelmien juurisyihin, jotta ryhdytte käsittelemään kehittymisen kannalta oikeita asioita. Koulutus antaa sinulle toimivat menetelmät sekä työkalut näihin tarpeisiin. Saat käyttöösi vuosien ammattimentoroinnissa kehittyneet best practise -ohjeet. Opit myös kurssitoveriesi parhaat työkalut, jotka kerryttävät mentoriverkostomme työkalupakkia.

Koulutuksen toteutus käytännössä

Pienet ryhmät takaavat vuorovaikutteisen ja tehokkaan oppimisen

Kurssilla on neljä lähiopetuspäivää, joihin osallistuminen on välttämätöntä. Koulutuksen ryhmät ovat pieniä ja keskustelevia. Luottamuksen ilmapiiri ja erilaiset kokemustaustat synnyttävät otollisen oppimisympäristön. Koulutuksen painotus on käytännönläheisyydessä ja sovellettavuudessa.
Lähiopetuspäivien väliin sijoittuvat mentorointiharjoitukset. Niissä ratkot mentorisi kanssa oikeita kehityskohteitasi kolmessa mentorointi-istunnossa. Toimit itse myös mentorina kolmessa istunnossa soveltaen oppimaasi käytäntöön.
Ensimmäinen lähiopetuspäivä on annettu. Muut päivät sovitaan osallistujien kesken ensimmäisenä päivänä, jotta ne sopivat varmasti kaikille. Opetuspäivät ovat n. 3 viikon välein. Koulutus kestää 12–16 viikkoa riippuen osallistujien aikatauluista ja kurssin sijoittumisesta kalenterivuoteen.

Kouluttajat

Toni Hinkka

Kouluttajana toimii Toni Hinkka. Toni on auttanut tuhansia ihmisiä kehittämään oma vakuuttavuuttaan toimitusjohtajista yhteiskunnallisiin vaikuttajiin, esiintyjiin, huippumyyjiin ja opettajiin. Hän on kollegoineen kehittänyt vaikuttavuuteen liittyviä menetelmiä vuodesta 2010 lähtien. Toni toimii CxO Professional Oy:n toimitusjohtajana, johtamisen ammattimentorina ja suomalaisen johtamisen parantamisen puolestapuhujana. Hän on kirjoittanut kirjat Karisma, Joulupukin johtamispaja ja Selviydy narsistista sekä ollut mukana kirjoittamassa kirjoja Paras neuvoni johtamiseen ikinä, Miksi tietojärjestelmäprojekti epäonnistuu, Onnistunut tietojärjestelmäprojekti ja Yhdistysjohtamisen opas.

Marja-Leena Tikkanen

Toisena kouluttajana toimii Marja-Leena Tikkanen. Hän on toiminut vaikutusvoima -konseptin kanssakehittäjänä vuodesta 2016 lähtien. Työnohjaajana ja uravalmentajana hän on auttanut ihmisiä oivaltamaan omia vahvuuksiaan ja osaamistaan sekä löytämään muutokseen tarvittavia voimavaroja. Hänen missionaan on auttaa ihmisiä ja työyhteisöjä voimaan hyvin ja saavuttamaan tavoitteensa. Marja-Leena toimii kehitystunnustelijana asiakasrajapinnassa palvelukonseptien ja myynnin kehittämisen parissa.

Yhteenveto koulutuksen hyödyistä

 • Ymmärrät, että ihmisten potentiaalin esiin saamiseksi heitä johdetaan ja kohdellaan yksilöllisesti, ei kuten sinua itseäsi
 • Tiedostat henkilökohtaisen vakuuttavuutesi vahvuudet, heikkoudet ja kehittämiskohteet; sinulla on kehittämissuunnitelma ja käytännölliset harjoitteet
 • Tiedät viestintä- ja vuorovaikutustyylisi ja pystyt tunnistamaan erilaisia vuorovaikutustyyppejä lähiympäristössäsi
 • Ymmärrät, mitä asiat saavat sinut syttymään; opit, että ihmiset motivoituvat ja saavat energiaa erilaisista asioista
 • Tiedostat oman johtajuutesi vahvuudet ja kehittämiskohteet
 • Ymmärrät ammattimaisen mentoroinnin tavoiteasetannan, prosessin ja perustyökalut
 • Sinulla on omakohtaista kokemusta mentoroinnista – sekä mentorina että aktorina, CxO:n parhaiden käytäntöjen lisäksi olet oppinut myös muiden kokemuksista
 • Olet tullut tietoisemmaksi osaamisestasi, hiljaisesta tiedostasi ja miten voit siirtää niitä muille

Koulutuksen suoritettuasi olet oikeutettu käyttämään CxO Certified Business Mentor™ -nimikettä.

Lähde mukaan matkalle, joka liikuttaa! Uskallamme luvata, että et tule katumaan.

Valikko