CxO Certified Business Mentor™
Opi tekemään tähtiä -valmennus

2 870  (2 315  alv 0 %)

 • opit taidot saada toiset saavuttamaan täyden potentiaalinsa
 • opit metodit, joilla selviää monimutkaisista haasteista
 • opit kasvattamaan itsesi ja muita erinomaiseksi omissa rooleissaan

Kysy lisää meilillä tai 0400 600 789

Osasto:

Kuvaus

“Paras valmennus ikinä”, on yleisin palaute valmennuksistamme. CxO Certified Business Mentor™ -valmennuksessa opit mentoroinnin ammattilaiseksi. Mentorointitaidot ovat välttämättömiä myös johtajille ja esihenkilöroolissa toimiville.  Avoimille valmennuksille voit tulla yksin. Organisaatioille tarjoamme räätälöityjä toteutuksia.

Suomen suositelluin ja vaikuttavin mentorointivalmennus. Jo yli 120 sertifioitua mentoria!

Valmennuksessa opit, miten autat toisen ihmisen

 • saavuttamaan täyden potentiaalinsa
 • selviämään monimutkaisista haasteista
 • kasvamaan erinomaiseksi omassa roolissaan

Lisäksi opit valtavasti itsestäsi ja saat verkostoosi luotettavia ammattimentoreita.

Valmennus sisältää:

 • neljä päivän työpajaa,
 • kolme profilointia
 • kuusi henkilökohtaista mentorointia

Valmennus antaa valmiudet tukea ihmisiä yksilöllisesti, jotta he onnistuvat tehtävissään ja kasvavat täyteen potentiaaliinsa.

Valmennuksen ryhmät ovat pieniä ja erittäin keskustelevia. Luottamuksen ilmapiiri luo otollisen oppimisympäristön. Välitehtävinä pääset mentorisi kanssa ratkomaan oikeita kehityskohteitasi kolmessa mentorointi-istunnossa. Toimit itse myös mentorina kolmessa istunnossa ja sovellat koulutuksessa oppimaasi käytäntöön.

Mietin, voiko erinomaisia yhteisiä valmennuspäiviä mikään ylittää? Kyllä voi: kahdenkeskiset mentorointiharjoitukset, joissa porauduttiin ja ratkaistiin oikeita kehityshaasteita olivat vielä antoisempia. Pelkästään jo nämä lunastivat kymmenkertaisesti odotukseni kurssille. Tämä ammattimainen tapa mentoroida vain toimii!

CxO Certified Business Mentor™ -valmennus on ainoa kattava businessmentorointikoulutus Suomessa!

Valmennuksessa painotetaan erityisesti vaikutusvoimaa, taitoa rakentaa syvää luottamusta. Tämä on ensiarvoisen tärkeää mentoroinnissa, mutta auttaa menestymiseen myös kaikessa muussa vuorovaikutuksessa.

Valmennuksen jälkeen

 • Ymmärrät, että ihmisten potentiaalin esiin saamiseksi ihmisiä johdetaan ja kohdellaan yksilöllisesti.
 • Tiedostat henkilökohtaisen vaikuttavuutesi vahvuudet, heikkoudet ja kehittämiskohteet; sinulla on kehittämissuunnitelma ja käytännölliset harjoitteet.
 • Tiedät viestintä- ja vuorovaikutustyylisi ja pystyt tunnistamaan erilaisia vuorovaikutustyyppejä lähiympäristössäsi.
 • Ymmärrät, mitä asiat saavat sinut syttymään. Opit, että ihmiset motivoituvat ja saavat energiaa erilaisista asioista.
 • Tiedostat oman johtajuutesi vahvuudet ja kehittämiskohteet.
 • Ymmärrät ammattimaisen mentoroinnin tavoiteasetannan, prosessin ja perustyökalut sekä etenkin porautumismallin.
 • Sinulla on omakohtaista kokemusta mentoroinnista – sekä mentorina että aktorina. CxO:n mentoroinnin parhaiden käytäntöjen lisäksi olet oppinut myös muiden kokemuksista.
 • Olet tullut tietoisemmaksi osaamisestasi, hiljaisesta tiedostasi ja miten niitä voi siirtää muille.
 • Olet oikeutettu käyttämään CxO Certified Business Mentor™ -nimikettä.

Käynnistämme valmennuksen, kun ryhmä on koossa. Mitä aikaisemmin ilmoittaudut, sitä paremmin pystymme huomioimaan aloituspäivätoiveesi. Loput kolme valmennuspäivää sovitaan yhdessä ensimmäisenä päivänä.

Valmennuksen kesto on 2-3 kuukautta, valmennustyöpajat noin 2-3viikon välein.

No event found!

Kurssin valmentajat

Toni Hinkka
vaikutusvoimannostaja
Valmennuksen pääkouluttaja
toni.hinkka@cxopro.fi
Sovi soittoaika

Timo Kaura
vaikutusvoimatuuppari
Valmennuksen apukouluttaja
timo.kaura@nobileo.fi
+358 400 600789

Käytämme myös vierailevia asiantuntijoita. Tämä vaihtelee heidän aikataulujensa ja kurssilaisten tarpeiden mukaan.

Asiakkaiden sanomaa

Jos haluat lisätietoja sovi soitto-/etäkokousaika Toni kanssa.

P.S. Pandemia opetti meidät toteuttamaan valmennukset erittäin laadukkaasti myös etänä. Mikäli pahin tapahtuu ja joudumme taas eristäytymään toisistamme, voimme yhteisellä päätöksellä siirtyä osin myös etätoteutukseen.

UKK1: Miten tämä eroaa business coachingista? Coaching on loistava kyselymenetelmä, jossa ei anneta suoria vastauksia eikä omia mielipiteitä. Coaching on pohjamenetelmänä mentoroinnissakin. Mentorit saavat ja ovat jopa velvollisia neuvomana asioissa, joista on kokemusta.

UKK2: Miten tämä eroaa vapaaehtoismentoroinnista? Ei tätäkään kenellekään pakoteta, mutta tätä toteutetaan ammattimaisesti ammattimaisin prosessein, menetelmin ja vastuunkannolla. Ammattimentorointi on paljon enemmän kuin mukavaa jutustelua.

Lisätiedot

-

Kukin valmennuspäivä kestää seitsemän tuntia (sisältäen lounaan ja kahvittelut). Mentorointitapaamiset 2-3 tuntia. Työpajojen sisältö ja järjestys on viitteellinen. Tarkempi ohjelma suunnitellaan osallistujien lähtötietojen, toiveiden ja tarpeiden pohjalta

Ennakkotehtävä

– Omien kurssiodotusten kirjaaminen
– Henkilökohtaisten mentorointitarpeiden listaaminen
– CxO Vaikutusvoima™ -itsearvioprofiiin tekeminen

1. Aamupäivä

– Tutustumiskierros
– Kurssin tavoitteiden kirjaus
– Mentorointi vs. muut kehittämisen menetelmät
– Mentorointiprosessi best practice

1. Iltapäivä

– Mentorin porautumismalli
– Mentoroinnin eettiset ohjeet
– Mentoroinnin tavoiteasetanta ja suunnitelma
– Mentori-aktoriparien muodostaminen
– Ohjeet ensimmäiseen keskinäiseen mentorointiin.

Mentorointikierros 1

Kukin osallistuja toimii kolmesti sekä mentorina että aktorina. Siis kuusi mentorointikertaa/osallistuja. Mentoroinnit voidaan tehdä etänä tai tapaamalla. Ensimmäinen mentorointikerta.
– Tutustuminen
– Mentorointitavoitteiden asettaminen
– Mentorointisuunnitelman tekeminen
– Ensimmäiseen aiheeseen porautuminen

Vuorovaikutusprofiili

Jokainen osallistuja arvioi omaa vuorovaikutustyyliään (DISC) verkkotyökalulla n. 15 minuuttia.

2. Aamupäivä

– Mentorointirinki (jaetaan mentorointien kokemukset ja opit)
– Vuorovaikutusprofiilien läpikäynti

CxO Vaikutusvoima™ -profiili

Jokainen osallistuja arvioi itse ja arvioituttaa hänet tuntevilla omaa vaikuttavuuttaan. Kesto n. 15 minuuttia/arviointi. Toteutetaan verkkotyökalulla.

2. Iltapäivä

– Vaikuttamisen (syvän luottamuksen rakentamisen) tieteelliset perusteet. Aistit ja aivot. Psykologinen päätöksentekojärjestys. Järkeilyn riitasoinnut ja kognitiivinen eheys.
– CxO Vaikutusvoima™ -profiilien ryhmätulkinta
– CxO Vaikutusvoima™ -pelisessio
– Henkilökohtainen kehityssuunnitelman laatiminen

Mentorointikierros 2

– Syventävä mentorointikierros
– Porautumismallin harjoittelua
– Tavoitteiden edistämistä, harjoitusten syventämistä

3. Aamupäivä

– Mentorointirinki (jaetaan mentorointien kokemukset ja opit)
– Kuinka juuri minua tulisi johtaa?
– Miten selvittää omien johdettavien johtamistarpeet?
– Ihannejohtajan muotokuva?

Reiss Motivaatioprofiili

Jokainen osallistuja arvioi omaa motivaatiorakennettaan (RMP) verkkotyökalulla n. 20 minuuttia.

3. Iltapäivä

– Reiss Motivaatioprofiilin tulkinta
– Mikä meitä motivoi, mikä muita?
– Arvotyrannia ja itsehalailu?

Mentorointikierros 3

– Syventävä mentorointikierros
– Porautumismallin harjoittelua
– Tavoitteiden edistämistä, harjoitusten syventämistä

4. Aamupäivä

– Mentorointirinki (jaetaan mentorointien kokemukset ja opit)
– Mitä on hiljainen tieto?
– Miten hiljaista tietoa siirretään?
– Hiljaisen tiedon harjoitus.

4. Iltapäivä

– Johtamisen tai mentoroinnin työkalujen opettaminen toinen toisillemme
– Kertaus
– Koe
– Sertifiointi

Valikko