CxO Vaikutusvoima™ arvoanalyysi
ARVOT vs. TODELLISUUS

Kuvaus

Tiedätkö, onko teillä hyvä yrityskulttuuri? Teettekö oikeita asioita, jotka johtavat entistä parempaan yrityskulttuuriin? Tilaa CxO Arvonalyysi, niin tiedät.

CxO Professional Oy on kehittänyt menetelmän, jonka avulla pystymme tutkimaan organisaationne arvoja, odotuksia ja nykytilaa. Saatuja tuloksia analysoimalla selviää, miten eri henkilöstöryhmien näkemykset kohtaavat yrityksen arvojen kanssa.

Menestyvät yrityksen erottuvat hyvän yrityskulttuurinsa ansiosta!

CxO Arvoanalyysi perustuu maineikkaaseen CxO Vaikutusvoima™️ -profilointiin, jossa ihmiset arvioivat itseään ja lisäksi avainhenkilöt arvioidaan myös muiden näkökulmasta. Profiilien tietoja analysoimalla pääsemme sukeltamaan syvälle organisaationne kulttuuriin ja mikä parasta, kehittämään sitä tutkitun tiedon pohjalta.

CxO Arvoanalyysi sisältää:

  • 45 minuutin kick-off -lähetyksen, jossa esitellään analyysi ja sen tavoitteet, sekä vastataan kysymyksiin.
  • CxO Vaikutusvoima™️ 360 -profiloinnin sekä henkilökohtaisen profiilin purun kuudelle avainhenkilölle.
  • CxO Vaikutusvoima™️ -itsearvion kaikille henkilöstön jäsenille
  • Profiilien datan analysoinnin ja tulosten raportoinnin
  • Puolen päivän työpalaverin, jossa vaikutusvoimavalmentajan johdolla pureudutaan tuloksiin ja suunnitellaan toimenpiteet tulosten pohjalta.

Analyysin lopputuloksena laadimme kehityssuunnitelman, jossa on selkeät askelmerkit kohti menestyksekästä yrityskulttuuria.

Valikko