Autan sinua ja tiimiäsi oivaltamaan potentiaalianne, kehittämään vuorovaikutusta sekä saavuttamaan tavoitteenne 

Toni Hinkka

Olen Toni Hinkka, kehitystunnustelija ja yksilöiden ja tiimien potentiaalin oivalluttaja. Kun pitkäaikainen kipinä strategisten liiketoimintapäätösten tukemiseen asiakasymmärrystä tuottamalla alkoi hiipua, alkoi tuskallisen hitaasti edennyt etsintä. Palautteen ansiosta huomasin, että minusta löytyy osaamista, josta en aikaisemmin ollut tietoinen. Kokemukseni perusteella yllättävän monella ihmisellä on sama tilanne. Lue lisää uramentoroinnista.

Profiloinnit nopeuttavat oivaltamista 

Nykyään autan ihmisiä ja tiimejä kasvattamaan itsetuntemustansa, kehittämään erityisesti vuorovaikutusosaamista ja saavuttamaan tavoitteensa. Erilaiset profiloinnit nopeuttavat ymmärryksen lisäämistä ja auttavat kehityspolkujen viitoittamisessa. Motivoituneiden, hyvinvoivien ja kohtaamistaitoisten ihmistensä ansiosta tiimin potentiaali ja viisaus saadaan käyttöön, minkä seurauksena myös esimiehet ja organisaatiot menestyvät. Lue lisää CxO:n profiloinneista.

Syksystä 2015 lähtien olen toiminut CxO:ssa kehitystunnustelijana asiakasrajapinnassa palvelukonseptien kehittämisen, profilointien ja kouluttamisen parissa. Vaikutusvoimakonseptin kanssakehittäjän ja kouluttajan saappaat ovat tahdittaneet askeliani vuodesta 2016 lähtien. Koska organisaatiomuutosten pyörteet ja vaikeatkin kokemukset asiantuntijana ja esimiehenä ovat tuttuja, tuntuu erityisen merkitykselliseltä päästä edistämään CxO:n missiota johtamisen ja vaikuttavuuden kehittämisestä. Lue lisää palveluistamme.

Minua on luonnehdittu ihmisläheiseksi, empaattiseksi ja kannustavaksi sparraajaksi, tilaa antavaksi ammattilaiseksi. 

Erilaisuus organisaation voimavarana

Asiakkaan ymmärtäminen markkinoinnin, myynnin, tuotekehityksen ja kansainvälisten toimintojen perspektiivistä Valiolla on auttanut minua ymmärtämään ja arvostamaan erilaisen osaamisen ja näkökulmien merkitystä yhteisen tavoitteen saavuttamisessa.

Olisinpa esimiehenä toimiessani ymmärtänyt ihmisten erilaisuudesta sen mitä nyt tiedän! Toivon, ettei yksikään esimies tai johtaja jää ilman tukea. Profiloinnit ja niiden läpikäynti keskustellen ulkopuolisen fasilitoijan kanssa vie asioita eteenpäin.

Kenelle 

 • Itsensä kehittäjät 
 • Motivaation ja suunnan etsijät 
 • Ihmistenkohtaamistaitojensa kehittäjät 
 • Osaamisestansa epävarmat 
 • Tiimit 
 • Vertaisryhmät, jotka haluavat oppia toisiltaan 

Mitä (yksilöt & tiimit) 

 • Osaamisen ja potentiaalin esiinhoukuttelu
 • Yhdessä oppiminen
 • Itsensä johtaminen 
 • Itsetuntemuksen kehittäminen 
 • Erilaisuuden kohtaaminen ja hyödyntäminen 
 • Itsetunnon kohottaminen 

Miten 

 • Profiloinnit 
 • Kouluttaminen 
 • (Ura)mentorointi 
 • Ratkaisukeskeinen työnohjaus 
 • Vertaisryhmien vetäminen 
 • Mallittaminen 

Koulutukseltani olen ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry), RMP motivaatiovalmentaja, CxO Certified Business Mentor™, NLP Trainer ja  KTM.  

Lue lisää LinkedIn’stä. 

Ajatuksiini pääset tutustumaan mm. LinkedIn blogeista.

Minut saat parhaiten kiinni sähköpostilla palvelu@cxopro.fi tai 044 306 3949. 

Verkostoidun mielelläni:

LinkedIn
Valikko