Johtamisen haasteet 2018 -kyselyn tulokset

Johtamisen haasteet 2018 -kyselyn keskeinen tulos: ihmisten innostaminen ja motivointi ovat yleisimmät johtamisen haasteet. Halusimme kuulla tämän hetken tärkeimmät ihmisten johtamiseen liittyviä ongelmat. Kaikki asiakasrekisterissämme olevat henkilöt ja aiheesta kiinnostuneet SOME:ssa pääsivät tammikuussa vastaamaan aihetta kartoittaviin kysymyksiin.
Kysyimme tämän hetken päällimmäistä ihmisten johtamiseen liittyvää haastetta. Toiseksi pyysimme valitsemaan listalta aiheita, missä vastaaja kokee tarvetta osaamisen parantamiseen.
Lue koko yhteenveto.

Lue lisää
Valikko