Share |

Kurssilla opitut ja työstetyt johtamisen työkalut konkretiaksi

Jarmo lähti Mentoroiva johtaja -kurssille, koska hänellä oli ”johtajakoulu” hakusessa eikä kurssi ollut liian pitkä. Hän lähti avoimin mielin hakemaan johtamisen työkaluja ja oli kiinnostunut myös profilointityökaluista itsensä tuntemisen lisäämiseksi. Jarmo on toiminut esimiehenä yli kymmenen vuotta ja hänellä on yhdeksän johdettavaa.

Päällimmäiseksi kurssista jäi mieleen avoin keskustelu ja ajatusten vaihto – teoriaa ei ollut liikaa, vaan painopiste oli harjoituksissa ja niiden keskustelevassa purkamisessa. Toni rakensi luottamuksellisen rennon ilmapiirin, jossa oli helppo jakaa kokemuksia - sekä onnistumisia että epäonnistumisia - ja oppia myös muilta. Jarmo oppi lisää itsestään profilointien avulla.

Vuotuisen kehityskeskustelun rinnalle Jarmo otti johdettaviensa kanssa käyttöön one to one -keskustelut. Hän aloitti ne ”miten minua tulisi johtaa?” sekä ”fiiliskeskustelupohjalla” hämmentäen ehkä aluksi johdettaviaan esim. pyytämällä kutakin listaamaan henkilökohtaisia onnistumisiaan. Strukturoitu keskustelu, siitä kummallekin osapuolelle nousevat action pointit ja niiden seuranta sekä lisääntynyt avoimuuden ja luottamuksen ilmapiiri on otettu hyvin vastaan. Jokainen johdettava varaa kuukausittain tapaamisen ja tuottaa siihen agendan. Jarmolla menee one to one -keskusteluihin yksi päivä kuukaudessa, ja hän kokee ne sen arvokkaiksi: kun on lähempänä johdettaviaan, vuorovaikutus paranee ja erilaisen asioiden ennakointi on helpompaa.

Vuosikelloa Jarmo oli ajatellut jo ennen kurssia. Kurssiin kuuluvat sovitut tapaamiset oman mentorin kanssa toivat positiivisia paineita työstää asioita eteenpäin tapaamisen välissä - sparrattavaksi seuraavassa mentorointikohtaamisessa. Yhdessä mentorinsa kanssa Jarmo piirsi IT-vuosikellon, joka jäsentää paitsi IT:n nivoutumisen liiketoimintaan myös muut IT:hen vaikuttavat syklit tehden näkyväksi erilaisia asioita, jotka vaikuttavat päivittäisiin tekemisiin. Tämä lisää toiminnan systemaattisuutta ja suunnitelmallisuutta.

Jarmo totesi, että Mentoroiva johtaja -kurssi sopii kaikille, jotka ovat esimiehiä (eikä välttämättä tarvitse olla esimieskään), ja joilla on työelämän kokemusta.

Jarmo Kaijanen toimii Indutrade Oy:n tietohallintojohtajana.