Share |

Asiakaskokemuksia Mentoroiva Johtaja -kursseista

”Huikea tutkimusmatka itseensä johtajana, mikä havahdutti sekä tarjosi konkreettisia työkaluja parempaan johtamiseen. Suosittelen.”  Lue tästä miten Jarmo vei kurssilla työstämänsä työkalut konkretiaksi!

Jarmo Kaijanen, tietohallintojohtaja, Indutrade Oy


"Kurssi avasi loistavan tilaisuuden peilata omaa johtajuutta ja tutustutti myös uusiin profilointityökaluihin."

Jyrki Heinimo, johtaja


"Mentoroiva johtaja -valmennus antaa ymmärrystä ja työkaluja tämän päivän ihmislähtöiseen johtamiseen."

Tiina Talvitie, johtaja


"Kurssi selkeytti näkemyksiäni hyvästä johtamisesta."

Sami Rautio, Business Expert, ZEF


”Erinomainen käytännönnäköinen koulutus mentoroinnissa menestymiseen."

Matti Laakso, kehitysjohtaja, Neste Oyj


”Jokaisen itseään mentoriksi kutsuvan henkilön pitää käydä tämä kurssi, jotta hän osaa täysipainoisesti toimia mentorina ja tuoda oma osaamisensa aktorin käyttöön täysipainoisesti.”

Marita Salmenautio, business- ja uracoach, Partners Together Oy


”Loistavaa keskustelua hienosti johdettuna.”

”Asettaudu alttiiksi jatkuvalle kehittymiselle kohti parempaa johtajuutta - tulet yllättymään omista oivalluksistasi.”

Taina Viiala, johtaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu


”Erinomainen kurssi, joka toimii syventävänä oppimääränä mentoroivaan johtamiseen ja johtamiseen yleensäkin.”

Petri Myllymäki


”Loistavaa keskustelua hienosti johdettuna.”

Jukka Näräkkä


”Vuorovaikutustaitojen laaja-alainen paketti.”

Harri Mäkitie


”Laaja-alainen porukka erilaista osaamista, hyvä verkosto. Paljon käytettäviä työkaluja mentorointiin.”

Jukka Hakola


”Koulutus on hyvä kombinaatio asiasisältöä ja tekemistä harjoittelun kautta.”

Hanna Nyrönen


”Kurssi, jota voin hyödyntää työssäni.”

Sirpa Piiroinen


”Olen hyvin kiitollinen kaikesta saamastani opista. Kurssi oli kaiken kaikkiaan silmiä avaava ja sai aikaan hurjasti pohdintoja minulle 26-vuotiaalle aloittelijalle. Verkostoituminen on rahaakin arvokkaampaa.”

Outi Laitinen


"Takaisin koulun penkille..." Lue koko tarina!

Tapani Ruokanen, päätoimittaja 1996-2014


”Ammattimentorikurssi antaa käytännön valmiudet ja työvälineet mentorina toimimiseen.”

Erkki Taskinen, CEO, Yritysvoimala


"Tämän vuoden aikana olen saanut läpikäydä CxO:n järjestämän ammattimentorointikoulutuksen, joka valmentaa mentoroimaan muita johtajia, tarjoamaan heille uusia näkökulmia ja auttamaan haastavien tilanteiden ratkomisessa tai henkilökohtaisessa kehittymisessä johtajana. Harrastus toi yllättäen mukanaan kokonaan uuden ammatin. Kuulun nyt huippujohtajien mentoriverkostoon ja tunnen siitä nöyryyttä ja suurta ylpeyttä."

Minja Kivinen, CEO, Jurva Network Oy


Sain paljon työkaluja analyyttisyyteni hyödyntämiseen tiimissä. Tärkein oppi oli mentorin porautumismalli.

Jaana Tuomi, toimitusjohtaja, Espoo Innovation Garden


”Loistava paketti isosta ja monimutkaisestakin kokonaisuudesta.”

Eija Kiviranta, Owner, Dream Pilots Oy


”Paras johtamisen ja osaamisen kehittämisen oppirupeama, jossa olen ollut.”

Yrjö Benson, Erityisasiantuntija, Valtiovarainministeriö


”Markkinoiden monipuolisin ja ’tuorein’ kurssi.”

Juha Väyrilä, Johtaja, Ekokem


”Oivaltamisen merkitys sai tällä kurssilla uuden ulottuvuuden. Vasta oivaltamisella voin oikeasti soveltaa opittua omaan johtamiseeni ja mentorointiin.”

Bo Lönnqvist, Senior Vice President, Ixonos Connected Device


“Ammattimentorikurssi on kokemuspohjainen ja käytännönläheinen lähestymistapa johtamiseen, jossa ymmärretään, että eri ihmisiä ja persoonallisuuksia johdetaan eri tavalla.”

Ari Vanhanen, Executive Vice President, Tieto Oyj


“CxO:n ammattimentorikurssi on oman ammatillisen identiteetin ja työuran uudelleenlöytämisen käännöspiste, jossa oppii hyödyntämään ammatillista kokemustaan muiden iloksi ja hyödyksi.”

Tapio Järvenpää, projektievankelista, ammattimentori sekä tietokirjailija


“Osallistava kurssi, jossa teoriapohja ja käytäntö yhdistyvät.”

Leena Rinne


“Kurssi avasi käsitykseni mentoroinnin mahdollisuuksista johtamisen kehittämisvälineenä.”

J-P Vuorinen


“Intensiivinen ja käytännönläheinen tapa tehdä asioita paremmin ja yhteistyökumppanien tilanne ymmärtäen.”

Eero Rasa, ER-Nest Oy


“Mentorointikoulutus antoi selvän ymmärryksen mentoroinnin lisäarvosta ja mahdollisuuksista johtamisen kehittämiseksi. Opin uudella tavalla ymmärtämään myös omaa toimintatapaani.”

Erkki Saarikoski


“Johtamisen askeleet onnistumiseen.”

Anne-Maritta Talaslahti


“Toni on ammattimentoroinnin Steve Jobs.”

Jukka Kivijärvi, toimitusjohtaja, eSocionet Oy


“Loistava koulutus itsensä kehittämiseen ja tuntemuksen lisäämiseen. Paljon hyvää oppia ja konkreettisia työkaluja ja menetelmiä.”                             

Mika Kauppinen


”CxO:n valmennukset auttavat minua menestymään johtamisessa, elämässä ja tuomaan onnellisuutta kaikille joiden kanssa työskentelen.”


“Avaa uusia, raikkaita näkökulmia johtamisen haasteisiin.”

Hanna Sievinen


“Ammattimentorikurssilla on hirmuisen hauskaa.”

Mitro Kivinen, Alter Chief Oy


“Taitavasti toteutettu hands-on valmennus, jossa mentoroinnin henki oli läsnä alusta loppuun. Tonin ja Eerikin ammatillinen mentorointiote ja innostus näkyi, kuului ja tuntui kaikessa. Avoin jakaminen ja osallistujien osaamisen arvostus mahdollistivat upean yhteishengen ja inspiroivia, uutta luovia keskusteluja. Vuorovaikutuksellisten tapaamisten ja mentorointiprosessin aikana sain laajennettua ja rikastettua omia mentorointitaitojani suurenmoisella tavalla suurenmoisten ihmisten kanssa. Kiitos!”

Jaana Ovaska