Vaikuttamisen taito -pelisessio (3 h) pähkinänkuoressa

  • 4 – 50 osallistujaa
  • 30– 45 minuutin alustus (miksi vaikuttamisen taito on tärkeä, mihin se perustuu ja mitä se on)
  • CxO Vaikutusvoima™ -profiilien purku
  • Pelikierroksia pöytäkunnittain ja konkreettinen palaute
  • Vaikuttamisen taito verkko-oppimisympäristö käyttöön 3 kuukaudeksi

Mitä pelisessiossa tapahtuu?

Kuvittele, että kymmenet (jopa toisilleen tuntemattomat) ihmiset kokoontuvat ja puolen tunnin jälkeen alkavat kertoa toisilleen tarinoita. Se, mitä tarinoita he kertovat, ei ole tärkeintä vaan se, miten he ne kertovat. Alun hillityt puheenparret vahvistuvat huomaamatta sävykkäiksi sorinoiksi, kun jokainen vuorollaan pääsee toteuttamaan tehtäväänsä. Satunnaisesti luotujen ryhmien jäsenet nyökkäilevät hyväksyvästi ja rohkaisevasti tehtävän suorittajalle. Kädet kaivautuvat sylistä ja vapautuvat vahvistamaan tarinaa. Hymyt hersyvät ja tunteet alkavat siirtyä kuulijoihin.  Ihmiset keskittyvät toisiinsa – ja vaikuttuvat.

Turvallisen ilmapiirin myötä useimmat uskaltautuvat käväisemään ainakin hetkittäin omalla ”elämysalueellaan.” Luottamuksen ilmapiirissä jaetaan onnistumisen kokemuksia ja tarkkailutehtävien mukaisesti annetaan toisen parasta tarkoittavaa palautetta. Tarkkaillessa oppii valtavasti itsekin. Pelisession myötä siitä porukan pidättyväisestä introvertista alkaa kenties kuoriutua itseensä ja vaikuttamistaitoihinsa yhä vahvemmin luottava viestijä. Jokainen, joka heittäytyy mukaan, on voittanut — itsensä — ja oivaltanut jotain isoa tai pientä.

Miksi pelaajat innostuvat vaikuttamistaitojensa kehittämisestä?

Kun vaikuttamisen taito aluksi avataan konkreettisiksi ominaisuuksiksi ”vaikuttamisen taito” alkaa avautua. Se ei ole vain synnynnäistä tai kasvatuksessa saatua, vaan opittavissa oleva taito siinä kuin vaikkapa viestintätaidot. Viestintä onkin yksi vaikuttamistaidon ulottuvuuksista. Loput seitsemän ovat läsnäolo, innoitus, viestintä, olemus, itsetunto, tunneäly, rohkeus ja aitous. Pelissä ne koostuvat joukosta ominaisuuksia, joita voi harjoitella ja kehittää. Luotettavuus on yksittäistä tekijöistä tärkein. Jokainen pelaaja saa vähintään omaan itsearvioonsa pohjautuvan vaikutusvoimaprofiilin, joka auttaa tulemaan tietoisemmaksi oman vaikuttavuutensa osatekijöistä.

Modernin aivotutkimuksen myötä tiedämme, että tunteet vaikuttavat meihin enemmän kuin moni haluaa myöntää. Tunteiden merkitystä vaikuttamisen taidossa pääsee turvallisesti harjoittelemaan ja tarkkailijana saa siitä omakohtaitaisen kokemuksen. Pelin lomassa vetäjät antavat konkreettisia, heti käyttöön otettavia vinkkejä vaikuttavuuden kehittämiseksi. Ne ovat pieniä asioita, joihin huomiota kiinnittämällä voi alkaa kitkeä ristiriitaisia, tiedostamattomia maneereitansa pois ja näin vahvistettua haluamansa viestiän perillemenoa.

Pelin vetäjät

Vaikutusvoiman pelin vetäjänä toimii Toni Hinkka ja Päivi Vuorimaa.

Toni Hinkka

Toni Hinkka on johtamisen ammattimentori, innostava kouluttaja sekä paremman suomalaisen johtamisen puolestapuhuja. Kokemukset eri työyhteisöissä sekä yrityskonsulttina sadoissa asiakastoimeksiannoissa kertynyt näkemys siivittivät Tonin kehittämään johtajuuteen, johtamiseen ja vaikuttavuuteen liittyviä menetelmiä, jota hän on tehnyt kollegoineen päätoimisesti vuodesta 2010 lähtien.
Toni on vaikutusvoimakonseptin alkuperäinen innovaattori. Hän on mentoroinut, kouluttanut ja valmentanut vaikutusvoimaa sadoille vaikuttajille, johtajille ja myyjille. Toni on myös tuottelias tietokirjailija sekä kolumnisti ja blogisti useissa julkaisuissa.

Päivi Vuorimaa  on kokenut johtamisen kehittäjä, valmentaja, coach ja fasilitaattori.

Hän auttaa johtajia, esimiehiä ja asiantuntijoita onnistumaan paremmin työssään. Kun ihminen kehittyy, se vauhdittaa koko organisaatiota onnistumaan parammin. Tämän päivän työelämässä kenelläkään ei ole varaa jäädä paikalleen; oman osaamisen ja toimintatapojen kehittäminen on välttämätöntä.

Ole yhteydessä ja suunnitellaan juuri teille sopiva pelisessio

Kun haluat tiimisi, ryhmäsi, joukkueesi, porukkasi kanssa toiminnallisen ja kokemuksellisen iltapäivän tai illan, josta jokainen poistuu vaikutusvoimaisempana– suunnitellaan teille sopiva pelisessio.

Ole rohkeasti yhteydessä palvelu@cxopro.fi tai puh. 040 725 5562 ja jutellaan lisää.

Valikko