Johtoryhmän CxO Vaikutusvoima™-koulutus

Kasvata johtoryhmäsi sitoutumista ja luottamusta, sekä ryhmän jäsenten yksilöllisiä kykyjä Johtoryhmän CxO Vaikutusvoima™ -koulutuksella.

Haluaisitko johtoryhmän, joka toimii aidosti joukkueena? Joka luottaa toisiinsa ja pystyy kommunikoimaan ikävistäkin asioista avoimesti keskenään. Ryhmän, joka kuuntelee toisiaan, kehittelee yhdessä ideoita ja väittelee.

Tämä lähestymistapa on sovellettavissa minkä tahansa tiimin vaikutusvoiman ja tuloksentekokyvyn tuplaamiseen.

Johtoryhmän CxO Vaikutusvoima™ -koulutus

  • kasvattaa luottamusta, keskusteluvalmiuksia ja yhteishenkeä
  • auttaa jäseniä parempiin suorituksiin johtamisessaan
  • vahvistaa koko johtoryhmän vaikuttavuutta

Mitä on Vaikutusvoima?

Se on käsite positiivisille vakuuttamis- ja vaikuttamistaidoille, jotka ovat onnistumisen edellytyksiä johtotehtävissä. Se ei tarkoita karismaattisena koetun henkilön jäljittelyä, vaan jokaisen omista lähtökohdista harjoiteltuja toimintatapoja ja taitoja. Näiden taitojen harjaannuttamisen tulisikin olla itsestäänselvyys, erityisesti johtotehtävissä.

Johtoryhmän CxO Vaikutusvoima™ -koulutuksen tulokset:

  • Saatte yhdessä ja yksilöinä paremmat valmiudet saada viestinne perille niin strategia- ja päivittäisjohtamisessa kuin asiakasviestinnässäkin
  • Ryhmänne on kyvykkäämpi rakentavaan ja tuottavaan keskusteluun myös vaikeista aiheista
  • Organisaatiokulttuurinne parhaat puolet vahvistuvat
  • Johtaminen helpottuu ja ilmapiiri paranee, säteillen koko organisaatioon

Vehon johtoryhmä avautui vaikutusvoimaretriitissä

Lue Vehon toimitusjohjaja Kenneth Strömsholmin kokemuksesta ja tunnelmista vaikutusvoimaretriitin jälkeen.

 

Kouluttajat

Toni Hinkka

Toni on auttanut tuhansia ihmisiä kehittämään omaa vakuuttavuuttaan toimitusjohtajista yhteiskunnallisiin vaikuttajiin ja asiantuntijoihin. Hän on kollegoineen kehittänyt vaikuttavuuteen liittyviä menetelmiä vuodesta 2010 lähtien. Toni toimii CxO Professional Oy:n toimitusjohtajana, johtamisen ammattimentorina ja johtamisen kehittämisen puolestapuhujana.

Marja-Leena Tikkanen

Marja-Leena on vaikutusvoimakonseptin ja -profiloinnin kanssakehittäjä vuodesta 2016. Vaikutusvoimakoulutuksissa hän johtaa pelisessioita. Marja-Leena toimii CxO Professional Oy:ssä kouluttajana, uramentorina, kehitystunnustelijana ja vastaa CxO:n johtamisen ja vaikuttavuuden profiloinneista.

Valikko