Profilointityökalut johtamisen ja mentoroinnin tukena


Itsensä ja muiden ymmärtämisen ja johtamisen työkaluiksi on CxO:ssa valikoitunut tai asiakastarpeen perusteella kehitetty neljä erilaista profilointityökalua. Yhdessä ne muodostavat kattavan kokonaisuuden ja sisältyvät Certified Business Mentor -koulutukseemme. Ne toimivat myös yksinään osana mentorointi- tai muita asiakastoimeksiantoja sekä koulutuksia – kulloisenkin tilanteen ja tarpeen mukaan.

Neljä toisiaan täydentävää henkilökohtaista profiilia 

CxO Vaikutusvoima™ -profiili – ainutlaatuinen läpivalaisu vaikuttavuuden eri kerroksiin

Vaikutusvoimaprofiilin avulla tunnistat vaikuttavuutesi kulmakivet ja keskeiset kehityskohteet vaikkapa aitoudesta ja innoituksesta viestintään tai olemukseen liittyen. Lähtökohtana on, että vaikutusvoima karisma on taito, jota kuka tahansa voi oppia, kun vain tiedostaa mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Voit tehdä sen verkkopohjaisena itsearviona tai 360-versiona, ja profiili toimii vakuuttavuutesi kehittämisen lähtökohtana.  Lue lisää!

Extended DISC -vuorovaikutusprofiili – oman ja muiden luontaisen vuorovaikutustyylin hahmottamiseksi

DISC on laajalti käytetty itsearviointiin pohjautuva menetelmä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja kehittäessäsi. Sen avulla hahmotat vaikkapa sen, miten sinun kannattaa esittää asiasi erilaisille ihmisille tai millaisena toiset saattavat sinut kokea. DISC-profilointeja käytetään myös organisaatiotasolla johtamisen ja organisaation kehittämisessä. Kysy rohkeasti lisää!

Reiss Motivaatioprofiili – navigaattori ihmisten sydämiin

Reiss Motivaatioprofiili (RMP) auttaa ymmärtämään yksilöllisiä motivaatiotekijöitä. Ymmärrät, millaiset asiat lisäävät tai kuluttavat sinun tai johdettaviesi energiaa. Se auttaa valaisemaan erilaisesta motivoitumisesta johtuvia ”sokeita pisteitä” ja lisää ymmärrystä. RMP on erinomainen työkalu esimerkiksi uuden tiimin käynnistämisessä, muutos- ja ongelmatilanteissa tai tunnistamaan mitkä asiat uuvuttavat, mitkä motivoivat. Uran taitekohdissa henkilökohtaiseen purkukeskusteluun yhdistettynä se auttaa tunnistamaan itselle merkityksellisiä asioita, ”draivereita”.  Profiloinnit toteutetaan verkkopohjaisina itsearviointeina. Kysy rohkeasti lisää!

CxO Johtajaprofiili 360 konkretiaa managementista leadershippiin

Profiilin kahdeksan ulottuvuutta auttavat sinua johtajana tunnistamaan vahvuutesi ja kehittämiskohteesi – se on kokonaisvaltainen lähestyminen johtamisesi eri puoliin emotionaalisesta läsnäolosta ja innostamisesta strategiaan ja jämäkkyyteen. Sen pohjalta voit asettaa itsellesi kehittämistavoitteita ja mitata edistymistäsi – tai vaikkapa nostaa asioita keskusteluun tiimisi kanssa.

Organisaatiokohtaiset profiilien purut luottamuksen ja vuorovaikutuksen rakentajina

Silloin kun kehitetään koko työyhteisöä, CxO tiimiprofiili kartoittaa tiimin johtamisen, fokuksen, prosessien, kyvykkyyden ja sitoutumisen tilaa. Profiilia hyödynnetään yhteisymmärryksen luomisessa ja toiminnan kehittämisen viitekehyksenä.

Yllä mainittujen profilointien lisäksi olemme tehneet lukuisia organisaatiokohtaisesti räätälöityjä profilointeja esim. organisaation asiakkaiden kokemaan palveluun liittyen. Sekä räätälöidyissä profiloinneissa että standardiprofiilien ryhmäpuruissa määritämme ensin yhdessä tilaajan kanssa tavoitteet ja tarkoituksen sekä tunnistamme oleelliset kysymykset. Vastaamisen vaivattomuus ja tulkintojen havainnollisuus ovat meille tärkeitä.

Huolellisesti suunniteltuina organisaatiokohtaisen profiilien purun avulla päästään luottamuksellisessa ilmapiirissä tekemään erilaisuutta ja eri näkökulmia näkyväksi ja kuuluvaksi – ymmärrettäväksi, sekä keskustelemaan keskeisistä kipukohdista ja etsimään ratkaisuja tilanteeseen. Myös vahvuudet, se mikä toimii, nostetaan esiin.

Profilointipalveluiden hinnat

CxO:n profilointipalveluiden hinnat ja mitä ne pitävät sisällään löydät täältä. Kysy rohkeasti lisää. Kerro mikä on haaste ja jutellaan, voisiko jokin profiili toimia juuri siinä tilanteessa. Ole rohkeasti yhteydessä – et voi menettää mitään!

 Asiakkaidemme kertomaa

“CxO Vaikutusvoima opettaa miten olla vakuuttava ja miten tuoda oma osaamisensa esiin esimerkiksi haastattelutilanteissa. Tämä kyky oli ratkaiseva tekijä voittaessani haluamani työpaikan.”

Soili Kukkonen, OP Financial Group Digitalization Evangelist, Business Management Professional, Change Agent

”CxO:n käyttämät profilointityövälineet auttavat henkilöitä ymmärtämään omaa käyttämistään ja kuinka toiset kokevat oman käyttäytymisen. Ne antavat rakennuspalikoita itsensä kehittämiseen. Niiden pohjalta on hyvä tehdä omia kehitysaskeleita.”

Pekka Vartiainen, Independent Senior ICT Consultant

”CxO:n tarjoamien johtajaprofilointityökalujen avulla opin ymmärtämään omaa käyttäytymistäni paremmin johtamistyössä. Erityisesti CxO Leader Profile -profiloinnin jälkeen olen onnistunut kehittämään heikkoja kohtiani ja toisaalta myös tietoisesti korostamaan vahvuuksiani.

Minja Kivinen, Toimitusjohtaja, Oy Jurva Network Ltd, Vuoden Nuori Johtaja 2016 kunniamaininta

”CxO:n profilointivälineet antavat tukevan pohjan henkilöstön ja johtamisen kehittämiselle kaiken kokoisissa yrityksissä. Välineet ovat helppoja ja nopeita käyttää. Lisäksi lopputuloksia voidaan tarkastella halutusta tarpeesta tai kehittämiskulmasta lähtien. Suosittelen lämpimästi.”

Erkki Taskinen, Toimitusjohtaja, Yritysvoimala Oy

”CxO:n erilaiset profilointivälineet auttoivat jälleen saamaan uusia oivalluksia itsestä – toimivat apuna ja tukena loputtoman tuntuisella itsensä johtamisen matkalla (jolta löytyy vielä paljon opittavaa)!”

Eija Kiviranta, toimitusjohtaja, Dream Pilots Oy

”Picnic Yhtiöt päätti kehittää johtamistaan ja perinteisen henkilöstötutkimuksen sijaan päätimme käyttää muita menetelmiä. Pyysin CxO:n Toni Hinkkaa apuun ja yhdessä päätimme aloittaa uudesta, nelihenkisestä johtoryhmästämme ja välineiksi valittiin DISC-analyysi sekä Motivaatioprofiili. Johtoryhmäläiset innostuivat tavasta ja tuloksista niin paljon, että jokainen jatkoi samoilla työkaluilla myös omien joukkueidensa kanssa.

Työkalut olivat mielenkiintoisia ja tulokset tietysti keskusteluttivat. Saimme yhteisen sanaston, opimme tuntemaan paitsi itsemme, myös kollegamme. Sekä yksittäis- että yhteispukutilaisuudet saivat paljon kiitosta. Toni Hinkan ammatillinen ote, kuunteleva asenne sekä rakentava kommunikointi saivat hurjasti kiitosta. Asioista uskallettiin puhua ja omista luonteenpiirteistä löytyi uusia ulottuvuuksia. Kipeimmissä asioissa Toni jatkoi henkilökohtaista mentorointia ja esimiehet ovat saaneet häneltä paljon ideoita parempaan johtamiseen. Tuloksena on jo nyt avoimempi ja luottavaisempi ilmapiiri. Ymmärrämme, että olemme erilaisia ja että kommunikoimme eri tavalla. Opimme hyväksymään, hyödyntämään ja jopa arvostamaan erilaisuutta. Johtamisemme menee parempaan suuntaan. Kannustus ja coachaava ohjaaminen on lisääntynyt ja uskon, että kun pääsemme prosessissa hieman pidemmälle, myös tehokkuus, oma-aloitteisuus ja vastuullisuus nousevat uudelle tasolle. Voin lämpimästi suositella CxO:ta sekä Toni Hinkkaa.”

Ann Wahlroos-Jaakkola, toimitusjohtaja, Picnic Yhtiöt Oy

“CxO:n profiloinnilla parempaa johtamista. Profilointi auttaa ymmärtämään. Itseäsi. Mitä yhteistä on CSI sarjalla ja hyvällä Mentoroinnilla? Molemmat Profiloi!”

Timo Seppä, CEO, Raskone Oyj

“CxO:n ja Tonin kanssa olemme tehneet useita yhteisiä projekteja. Tonin ja hänen edustamansa yrityksen työskentelytapa on toimivaa sekä Nuorkauppakamaritoiminnassa että työpaikallani SOK:lla. Projektit ovat olleet luentoja, mentorointia, kehityspäiviä ja työyhteisön osaamisen kehittämistä (ml. profilointeja).

Kuvaisin yrityksen luonnetta: tavoitteellinen toiminta, asiakkaista välittäminen ja vahva asiantuntemus. Nämä toimivat yhteistyön pohjana ja välittyvät asiakkaille laadukkaana palveluna, jossa toteutetaan mitä suunnitellaan ja sovitaan.

Voin todeta, että meillä on koko ajan yhteistyössä sama suunta, joka auttaa tavoitteen toteutumista!”

Mari Junnila, johtaja, SOK-yhtymän HR-palvelu

”Motivaatioprofiilien kautta olen tutustunut CxO Mentorin toimintaan ja Toni Hinkan mentorointityyliin. Motivaatioprofiilin tekemiseen sähköisessä muodossa ei kulu aikaa kuin vartti, mutta sparraavan yhteenvedon jälkeen tuloksia voi hyödyntää pitkään.

Kun oma profiili on analysoitu hyvin, havainnoi, oppii ja oivaltaa kaikenlaista itsestään ja myös kollegoista. Yhdessä analysointi oli myös antoisaa. Lähdimme siitä, että koko johtoryhmälle tehdään profiilit ja siten kehitämme ryhmän toimintaa. Ryhmädynamiikan kehittämiseen anti tuli ehdottomasti juuri siitä, että analysointi tehtiin mentorin kanssa. Toni johdatteli hyvin oivaltamaan itse.”

Kirsi Koski, johtaja, Tampereen kaupunki

”CxO:n profilointityökalut ovat helppo tapa hahmottaa nopeasti oman toiminnan kannalta tärkeitä henkilöitä. Profilointi vahvistaa sen, minkä itsestään jo tietää ja paljastaa uusia tiedostamattomia piirteitä. Motivaatioprofiilit toimivat navigaattorina ihmisten sydämiin, minkä avulla löytää tekemiselle mielekkyyden. Profilointeja voi käyttää mentoroinnin lisäksi omassa johtamisessa ja itsensä kehittämisessä.”

Merja Riimukallio, Hankintajohtaja, Veho Group Oy

“Mentoroinnissa pyritään avoimeen, kahdenkeskiseen vuorovaikutussuhteeseen sekä aktorin ja mentorin väliseen luottamukseen. Tällaisen suhteen edistämiseksi olemme kehittäneet yhdessä CxO:n kanssa ainutlaatuisen ”CxO Mentor – mentori ja aktori” -raportin. Se tuottaa tietoa, jota osaava mentori voi hyödyntää prosessin aikana ja pääsemään näin entistä parempiin tuloksiin.  CxO:n ammattimentorit saavat räätälöityjen analyysiraporttien avulla käänteentekeviä tuloksia suomalaisen johtamisen kehittämisessä.”

Seppo Louhikko, Owner, Extended DISC Finland

Valikko