Itsensä ja muiden ymmärtämisen ja johtamisen työkaluiksi on CxO:ssa valikoitunut tai asiakastarpeen perusteella kehitetty neljä erilaista profilointityökalua. Yhdessä ne muodostavat kattavan kokonaisuuden ja sisältyvät Certified Business Mentor -koulutukseemme. Ne toimivat myös yksinään osana mentorointi- tai muita asiakastoimeksiantoja sekä koulutuksia – kulloisenkin tilanteen ja tarpeen mukaan.

Neljä toisiaan täydentävää henkilökohtaista profiilia 

CxO Vaikutusvoima™ -profiili – ainutlaatuinen läpivalaisu vaikuttavuuden eri kerroksiin

Vaikutusvoimaprofiilin avulla tunnistat vaikuttavuutesi kulmakivet ja keskeiset kehityskohteet vaikkapa aitoudesta ja innoituksesta viestintään tai olemukseen liittyen. Lähtökohtana on, että vaikutusvoima karisma on taito, jota kuka tahansa voi oppia, kun vain tiedostaa mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Voit tehdä sen verkkopohjaisena itsearviona tai 360-versiona, ja profiili toimii vakuuttavuutesi kehittämisen lähtökohtana.  Lue lisää!

Extended DISC -vuorovaikutusprofiili – oman ja muiden luontaisen vuorovaikutustyylin hahmottamiseksi

DISC on laajalti käytetty itsearviointiin pohjautuva menetelmä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja kehittäessäsi. Sen avulla hahmotat vaikkapa sen, miten sinun kannattaa esittää asiasi erilaisille ihmisille tai millaisena toiset saattavat sinut kokea. DISC-profilointeja käytetään myös organisaatiotasolla johtamisen ja organisaation kehittämisessä. Kysy rohkeasti lisää!

Reiss Motivaatioprofiili – navigaattori ihmisten sydämiin

Reiss Motivaatioprofiili (RMP) auttaa ymmärtämään yksilöllisiä motivaatiotekijöitä. Ymmärrät, millaiset asiat lisäävät tai kuluttavat sinun tai johdettaviesi energiaa. Se auttaa valaisemaan erilaisesta motivoitumisesta johtuvia ”sokeita pisteitä” ja lisää ymmärrystä. RMP on erinomainen työkalu esimerkiksi uuden tiimin käynnistämisessä, muutos- ja ongelmatilanteissa tai tunnistamaan mitkä asiat uuvuttavat, mitkä motivoivat. Uran taitekohdissa henkilökohtaiseen purkukeskusteluun yhdistettynä se auttaa tunnistamaan itselle merkityksellisiä asioita, ”draivereita”.  Profiloinnit toteutetaan verkkopohjaisina itsearviointeina. Kysy rohkeasti lisää!

CxO Johtajaprofiili 360 konkretiaa managementista leadershippiin

Profiilin kahdeksan ulottuvuutta auttavat sinua johtajana tunnistamaan vahvuutesi ja kehittämiskohteesi – se on kokonaisvaltainen lähestyminen johtamisesi eri puoliin emotionaalisesta läsnäolosta ja innostamisesta strategiaan ja jämäkkyyteen. Sen pohjalta voit asettaa itsellesi kehittämistavoitteita ja mitata edistymistäsi – tai vaikkapa nostaa asioita keskusteluun tiimisi kanssa.

Organisaatiokohtaiset profiilien purut luottamuksen ja vuorovaikutuksen rakentajina

Silloin kun kehitetään koko työyhteisöä, CxO tiimiprofiili kartoittaa tiimin johtamisen, fokuksen, prosessien, kyvykkyyden ja sitoutumisen tilaa. Profiilia hyödynnetään yhteisymmärryksen luomisessa ja toiminnan kehittämisen viitekehyksenä.

Yllä mainittujen profilointien lisäksi olemme tehneet lukuisia organisaatiokohtaisesti räätälöityjä profilointeja esim. organisaation asiakkaiden kokemaan palveluun liittyen. Sekä räätälöidyissä profiloinneissa että standardiprofiilien ryhmäpuruissa määritämme ensin yhdessä tilaajan kanssa tavoitteet ja tarkoituksen sekä tunnistamme oleelliset kysymykset. Vastaamisen vaivattomuus ja tulkintojen havainnollisuus ovat meille tärkeitä.

Huolellisesti suunniteltuina organisaatiokohtaisen profiilien purun avulla päästään luottamuksellisessa ilmapiirissä tekemään erilaisuutta ja eri näkökulmia näkyväksi ja kuuluvaksi – ymmärrettäväksi, sekä keskustelemaan keskeisistä kipukohdista ja etsimään ratkaisuja tilanteeseen. Myös vahvuudet, se mikä toimii, nostetaan esiin.

Profilointipalveluiden hinnat

CxO:n profilointipalveluiden hinnat ja mitä ne pitävät sisällään löydät täältä. Kysy rohkeasti lisää. Kerro mikä on haaste ja jutellaan, voisiko jokin profiili toimia juuri siinä tilanteessa. Ole rohkeasti yhteydessä – et voi menettää mitään!

 Asiakkaidemme kertomaa

Sinun täytyy kirjautua sisään kommentoidaksesi.
Valikko