Share |

CxO JohtajaSilta

CxO JohtajaSilta auttaa asiakasorganisaatiota selviytymään tilanteessa, jossa yksittäisen johtajan tehtävä on syystä tai toisesta ilman tekijäänsä. JohtajaSilta on yhdistelmä CxO:n palveluja asiakaskohtaisesti räätälöitynä pakettina. Laajimmillaan se käsittää koulutetun sijaisjohtajan, rekrytoinnin tuen sekä uuden johtajan profiloinnin ja mentoroinnin.

Miksi?

Johtamisen epäjatkuvuuskohdat ovat aina riskejä organisaatiolle. Yllättäen avoimeksi jäänyt tehtävä voi keskeyttää positiivisen kehityksen ja suistaa organisaation negatiivisen kehityksen tielle. Toisaalta kiireessä täytetty positio voi osoittautua huonommaksi ratkaisuksi kuin sen avoimena pitäminen. Rekrytoinnin jälkeen johtajalla menee aina oma aikansa tehtäväänsä ja organisaatioonsa sisään pääsemiksi.

CxO JohtajaSilta varmistaa jatkuvuuden ja antaa aikaa:

  • uuden johtajan etsimiseen rauhassa
  • uudelleenorganisointiin, jonka ansiosta avoimeksi tuleekin toinen tehtävä tai ei mitään
  • organisaatiossa jo olevan henkilön valmentamiseen avoimeen tehtävään.

Mitä?

CxO JohtajaSiltaan voidaan sisällyttää mm.:

  • Kokenut ja koulutettu sijaisjohtaja tarpeellisella panostuksella riittäväksi ajaksi
  • Sijaisjohtajan mentorointi täydentämään hänen osaamistaan
  • Uuden johtajan tavoiteprofiilin laadinta
  • Suorahaku-/rekrytointipalvelu (linkki palveluun)
  • Hakijoiden tai valitun profilointi
  • Valitun johtajan koulutus (Mentoroiva Johtaja -kurssi) ja perehdytyksen tuki
  • Uuden johtajan mentorointi

Hinnat?

Hinta perustuu position vaativuuteen, sijaisjohtajan profiilin ja muiden palveluiden tarpeeseen. Joka tapauksessa hinta on murto-osia siitä mitä epäjatkuvuus tai organisaation romahtaminen maksavat.

Ota yhteyttä sähköpostilla info(at)cxopro.fi niin kartoitetaan tilanteesi.