Yritysten ongelmien takana on poikkeuksetta luottamuspula. Jos haluamme välttää ongelmat ja antaa menestykselle mahdollisuus, kannattaa luottamus nostaa organisaation peruspilariksi.

Johtajan rooli muuttuu managerista luottamuksen luojaksi ja ylläpitäjäksi. Selvityksemme (Selvitys kasvujohtajuudesta suomalaisessa viitekehyksessä, kasvujohtajien haastattelut ja analysointi v. 2017-2018) mukaan johtajat odottavat sitoutumista ja innostusta tekemiseen. He korostavat itseohjautuvuutta ja ovat valmiita tukemaan liiketoiminnan ja ihmisten kehittymistä. Puhutaan aitoudesta, läsnäolosta ja valmentajuudesta. Silti jää kuva, että ylevät sanat ja käytäntö eivät oikein kohtaa. Meillä on taipumus odottaa toisten olevan luottamuksen arvoisia, vaikka emme itse toimisi luotettavalla tavalla.

Luottamukseen kuuluu usko, toivo ja rakkaus. Yritysmaailmassa tämä tarkoittaa innostavaa ja kaikkia yhdistävää visiota, kannattavuuden mukana tuomaa turvaa ja inhimillistä otetta. Positiivisuus ja luottamuksen ilmapiiri säteilee myös asiakkaisiin ja kumppaneihin, mikä entisestään edesauttaa positiivista kierrettä.

Nokia Oyj:n ja F-Securen Oyj:n hallitusten puheenjohtaja Risto Siilasmaan mukaan kasvu lähtee palavasta halusta kasvaa. Unelmia, strategian selkeyttä ja kovia tavoitteita korostivat muutkin, joita tutkimuksessamme haastattelimme. Henkilöstöjohtamisen näkökulmasta Fluido Oy:n perustaja Mikko Eronen kiteytti: ”Inhimillinen ote on sitä, että välitetään, ollaan kiinnostuneita ihmisistä ja tuetaan ihmisten kehittymistä. Ollaan läsnä ja luotetaan.” Johtajan vastuu on välittää yrityksestä, henkilöstöstä ja itsestään.

Miten sitä luottamusta sitten voi rakentaa?

Tässä viisi taatusti toimivaksi koettua keinoa. Paremminkin voisi sanoa, että viisi aivan perusasiaa, joiden tulee olla kunnossa.

  1. Varmista, että olet omalta osaltasi ehdottoman luotettava. Pidät kaiken minkä lupaat ja lupaat vain sellaista, jonka voit pitää. Ei pienintäkään lepsuilua. Jos joskus vahingossa sinusta riippumattomasta syystä et voi lupaustasi pitää, ilmoita siitä heti havaittuasi. Pyydä lisäaikaa tai muutosta tavoitteisiin.
  2. Jos joku muu lipsuilee luotettavuudessa, sano se. Näin perusasian suhteen pitää sietämisessä olla nollatoleranssi. Jos katsot pikkuasioissa läpi sormien, valuu niiden välistä kohta isojakin asioita. Voit kokea tämän vaikeaksi, mutta kysymys ei ole siitä mitä sanoo, vaan siitä, miten sen sanoo.
  3. Keskustelkaa luotettavuudesta usein ja syvällisesti. Kas kun luotettavuus nähdään niin eri tavalla. Esimerkiksi aikataululuotettavuuden kanssa on usein hyvin suuri näkemyshaitari. Yhden mielestä hetimiten tarkoittaa välitöntä tekemistä, toinen ajattelee sen tarkoittavan kuluvaa kuukautta.
  4. Julistakaa luotettavuus yhdeksi tärkeimmistä organisaationne arvoista, ellei jopa tärkeimmäksi. Sillä on valtava positiivinen vaikutus sekä asiakas- että työntekijämielikuvan vahvistajana. Pelkkä julistus ei riitä, vaan kaiken toiminnan pitää olla sen mukaista.
  5. Sitä saat mitä mittaat. Mitatkaa organisaationne ja sen jokaisen jäsenen luotettavuutta säännöllisesti. Ihan samalla tavalla kuin vaikka liikevaihtoa, myyntiä, työtyytyväisyyttä tai sairauspoissaoloja.

Luotettavat organisaatiot ja yksilöt ovat luoneet valtavan vahvan pohjan menestymiselle.

Pirkko Huhta ja Toni Hinkka

Huhta on johtamisen kehittäjä sekä Innoras Oy:n ja Futuoffice Oy:n perustaja.

Hinkka on CxO Professional Oy:n toimitusjohtaja ja johtamisen ammattimentori.

Valikko