Johtotehtävissä vastaan tulee uusia, ennen kokemattomia haasteita. Johtajan on toimittava itsenäisesti. Mutta yksin ei tarvitse jäädä! Mentorointi on vaikuttavuudeltaan ylivoimainen näkökulmien avaaja ja henkilökohtaisen kehittymisen keino. Tästä syystä jokaisella menestyvällä johtajalla on, tai on ollut henkilökohtainen mentori.

Johtajana ja esimiehenä kohtaat haasteita, jotka ovat kompleksisia tai joiden ratkaisemiseen tarvittavaa kokemusta ei vielä ole. Tuloksia pitäisi saada aikaan nopeammin. Aina ei  omasta organisaatiosta tai lähipiiristä löydy osaavaa tai halukasta sparrajaa. Moni johtaja tunteekin itsensä yksinäiseksi. Näihin tarpeisiin vastaa CxO:n ammattimentori.

Ammattimentorointi on perinteisen mentoroinnin jalostetumpi muoto. Vaikuttava ammattimentorointi on tavoitteellista, suunnitelmallista ja systemaattista toimintaa, joka tähtää sekä sinun että organisaatiosi kehittymiseen. Käytössämme on kokenut mentoriverkosto, jonka jäsenet ovat koulutettuja mentorointiin.

Ammattimainen mentorointi on ylivoimainen kehittymisen menetelmä

  • Konsultointiin verrattuna mentorointi on ihmiskeskeisempää ja ketterämpää. Mentori ei tee töitäsi, vaan auttaa sinua tekemään työsi paremmin ja tehokkaammin.
  • Coachingiin verrattuna mentorointi on tehokkaampaa, koska mentori on kollegasi, ja hänellä on enemmän tai erilaista kokemusta, näkökulmia. Kysymysten lisäksi mentori tarjoaa vaihtoehtoja ja vastauksia. Lisäksi jokaisen mentorin tukena on CxO:n mentoriverkosto ja sen osaaminen.
  • Koulutukseen verrattuna mentorointi on henkilökohtaisempaa ja lähtee henkilökohtaisista kehittymistarpeistasi; se keskittyy vain alueille, joilla sinulla  on tarve kehittyä. Siksi se on koulutusta syvällisempää.
  • Organisaation sisäiseen mentoriin verrattuna ammattimentori kykenee tuomaan mukaan ulkopuolisen näkemyksen, kokemuksen ja tietoa.  Ammattimentorin tuella saat muutoksen tehokkaammin aikaan.  Ammattimentorilla ei ole piiloagendaa.

Tarpeesi määrittää mentoroinnin toteutusmuodon

  • Henkilömentoroinnissa tukenasi on kokenut, luotettu kollega, jolla on kehittymistarvettasi vastaavaa osaamista ja kokemusta. Menestymisesi on mentorin ykkösprioriteetti.
  • Projektimentorointi varmistaa kehityshankkeesi onnistumisen koko sen elinkaaren ajan. Autamme välttämään kompuroinnit ja varmistamme, että teette oikeita asioita oikein sekä löydämme oikopolut, jos niitä on. Mentoroinnista hyödyt hankkeen omistajana, ohjausryhmässä, hankejohtajana tai projektipäällikkönä.
  • Organisaatiomentorointi toteuttaa strategiaa ja parantaa johtamiskyvykkyyttä koko organisaatiossa. Autamme asetamaan tavoitteet, suunnittelemme ja toteutamme mentorointiohjelman yhdessä henkilöstöjohdon kanssa — tulosten mittaamista unohtamatta!

Fokus ja tavoitteellisuus vievät eteenpäin

  • Kokemuksemme mukaan mentorointi kannattaa kohdistaa rajatulle osa-alueelle, jota sekä sinä mentoroitavana että työnantajasi pidätte tärkeänä. Osa-alueen käsittely kannattaa jakaa useaan mentorointikertaan. Sopiva mentorointikertojen tiheys on yhdestä neljään viikkoa.
  • Yhden osa-alueen käsittelyn jälkeen valitaan uusi osa-alue käsiteltäväksi. Mentorointi onkin parhaimmillaan pitkäaikaista yhteistoimintaa. Silloinvoit voi nostaa käsiteltäväksi myös asioita, jotka ovat yllättäen nousseet tärkeiksi. Pisimmät ammattimaisen mentoroinnin toimeksiantomme ovat kestäneet vuosia.
  • Menetelmässämme mentorointikerta koostuu aiheen valinnasta, valmistautumisesta, 2–3 tunnin tapaamisesta, kotitehtävien teosta sekä mentorin ja mentoroitavan välisestä yhteydenpidosta mentorointikertojen välillä.

 

Mentorijoukkueemme voi auttaa hyvin erilaisissa tehtävissä ja yrityksissä työskenteleviä ihmisiä

Parhaiten osaamme auttaa tällä hetkellä toimitusjohtajia, talousjohtajia, kaupallisia johtajia, kehitysjohtajia, tietohallintojohtajia, hankintajohtajia ja henkilöstöjohtajia.

Tarjoamme myös muita asiakkaan kehittymistä edistäviä palveluita, kuten esimerkiksi vertaisfoorumeita, koulutusta ja erilaisia työvälineitä ja -malleja, joita asiakas ja mentori voivat hyödyntää työssään. Ammattimentorointiin sisältyvät lisäksi itse mentoroinnista eriytetyt yhteensovittamis-, laadunvarmistus- ja kehitysprosessit.

Asiakaspalautetta CxO:n ammattimentoroinnista

Mentoroinnin eettiset säännöt ohjaavat toimintaamme 


Kun halut mentorin, ole rohkeasti yhteydessä — kartoitamme tarpeesi ja teemme tarjouksen.

palvelu@cxopro.fi  tai 044 306 3949.

Valikko