Share |

Kouluttajakuvaukset

Toni Hinkka

Toni on auttanut tuhansia henkilöitä kehittämään oma vaikuttavuuttaan. Heidän joukossaan on johtajia, myyjiä, kouluttajia, asiantuntijoita, työnhakijoita, yhteiskunnallisia vaikuttajia, professoreita, opettajia ja opiskelijoita. Tonin asiakkaat toimivat yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla sekä useilla toimialoilla. Hän on kollegoineen kehittänyt vaikuttavuuteen liittyviä menetelmiä ja yli kuusi vuotta. Vakuuttavuusmenetelmistöön kuuluvat mm. henkilökohtainen karismaprofiili, karismamentorointi, karisma Master Class -koulutukset, julkiset puheenvuorot, seminaari-, radio- ja televisioesiintymiset sekä kirja Karisma - 30 keinoa parantaa henkilökohtaista vaikuttavuutta. Toni toimii CxO Professional Oy:n toimitusjohtajana, johtamisen ammattimentorina ja suomalaisen johtamisen parantamisen puolestapuhujana.

Toni_valokeilassa_2015-08-20.jpg

Marja-Leena Tikkanen

Marja-Leena aloitti syksyllä 2015 CxO Professional Oy:ssä työt kehitystunnustelijana asiakasrajapinnassa palvelukonseptien ja myynnin kehittämisen parissa. Karisman kiinnostuksen kasvun myötä hän toiminut karismakonseptin kanssakehittäjänä vuodesta 2016 lähtien. Marja-Leenan missiona on auttaa ihmisiä ja työyhteisöjä voimaan hyvin ja saavuttamaan tavoitteensa. Uravalmentajana hän on auttanut ihmisiä oivaltamaan omia vahvuuksiaan, osaamistaan ja missiotaan ja löytämään tarvittavia voimavaroja itsestään. Hänellä on pitkä kokemus vaativista asiantuntija-, kehittämis- ja esimiestehtävistä asiakasnäkemyksen tuottamisesta Valiolla organisaation eri näkökulmista: markkinointi, myynti, tuotekehitys ja kansainväliset toiminnot. KTM, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, NLP Associate Trainer

marja-leena-tikkanen-kuva.jpg