Ihmiselämän väistämätön rajallisuus tulee ennemmin tai myöhemmin jokaiselle johtajalle vastaan. Se, miten tällaisessa tilanteessa toimit, voi vaikuttaa kaikkeen johtamiseesi vuosiksi eteenpäin. Hyvässä tai pahassa.

Johtamisen ammattimentoreina nämäkin ovat kysymyksiä, joita joudumme ikävä kyllä silloin tällöin käsittelemään. Käsittelyä surun ja hämmennyksen keskellä auttaa, jos asia on jäsennelty silloin, kun mieli on kirkas.

Tässä kirjoituksessa käsittelemme tapausta, jossa kuolemantapaus on sattunut muualla kuin työpaikalla tilanteessa, jossa johtaja saa ensimmäisenä tai ensimmäisten joukossa kaamean suruviestin.

Ajatteluamme ohjaa kolme pääperiaatetta: välittäminen, rauhallisuus ja nopeus. Näkökulmia on niin ikään kolme: kollegat (ml. yhteistyökumppanit), omaiset ja johtaja itse. Lisäksi asiaa voi tarkastella välittöminä ja pidemmän aikavälin toimenpiteinä.

Pääperiaatteet

Jokainen ihminen arvostaa sitä, että hänestä ja muista välitetään aidosti. Välittämistä voi osoittaa monella tavalla, mutta niistä tärkeimpiä lienevät läsnäolo ja kuuntelu – oman aikansa antaminen toiselle ihmiselle.

Rauhallisuus etenkin johtajan taholta on paras keino rauhoittaa ihmisiä. Toisinpäin ilmaistuna: paniikki on hyvin tarttuvaa sorttia oleva tunnetila.

Nopeus on myös tärkeää, jotta tiedottaminen pysyy johtajan hallinnassa. Se joka kertoo tiedon ensimmäisenä määrittää hyvin paljon sitä, miten tietoon suhtaudutaan. Taas käänteisesti ajatellen: on helpompi kertoa heti oikeaa ja oikeansävyistä tietoa, kuin korjata vääriä ja vääristyneitä.

Nämä kolme periaatetta eivät ole mitenkään toisiaan poissulkevia. Päinvastoin, asioita voi tehdä rauhallisen välittävästi nopeasti sortumatta hosumiseen.

Päänäkökulmat

Aloitetaan johtajasta itsestään, koska oma toimintakyky pitää varmistaa ennen kuin voi auttaa muita. Kuten lentokoneen turvaohjeessa.

Jokainen tilanne on erilainen: johtajat ovat tunnekuohuissaan erilaisia ja suhteet johdettaviin ovat erilaisia, sekä menehtyneeseen että jäljelle jääneisiin.

Ehdotamme harkittavaksi seuraavaa toimintaohjetta: pysähdy pohtimaan, anna pahimman tunnekuohun tulla ja sitten mahdollisuuksien mukaan mennä. Puhu tai soita jollekulle, joka on riittävän etäällä tilanteesta ja pystyy rationaalisempaan ajatteluun. Joka tapauksessa joku omien johdettaviesi ulkopuolelta. Mentorisi ehkä. Tämä kirjoituskin voi olla avuksi.

Kun olet kykenevä, informoi johdettaviasi ja kollegoitasi huomioiden tiimit ja organisaatiorakenteet. Ole kuitenkin niin nopea, että pystyt kertomaan asian ensimmäisenä. Ota huomioon toimintanne ja toimintaympäristönne aiheuttamat reunaehdot kuten turvallisuus. Jos mahdollista keskeytä kaikki toiminta kaikkien osalta. Kerro tiedossasi olevat faktat ja vain faktat mitään spekuloimatta. Kerro avoimesti tunteistasi ja järkytyksestäsi. Anna tunteidesi näkyä, mutta pidä itsesi johtajuuteesi soveliaissa rajoissa. Anna ihmisille aikaa sulatella kuulemaansa ja mahdollisuus esittää kysymyksiä. Vastaa mitä tiedät, älä spekuloi. Jos et tiedä vastausta, sano se ja lupaa kertoa heti kun tiedät enemmän.

Nykyajan työyhteisöt sisältävät myös asiakkaita, toimittajia ja yhteistyökumppaneita. Mieti, onko heissä sellaisia, jotka tarvitsevat tiedon ensi tilassa. Heihin pätevät varsin pitkälle samat ajatukset kuin yllä on esitetty kollegoiden suhteen.

Omaisten kohtaaminen saattaa olla tässä se kaikkein vaikein asia. Tässä skeraariossa et onneksi joudu viemää suruviestiä, mutta kohtaaminen on välttämätöntä.

Mieti ensin sovelias viive. Muutaman päivän odottelu voi olla soveliasta. Saattaa kuitenkin olla niin, että omaiset ovat yhteydessä sinuun, jolloin on hyvä valmistautua myös tähän mahdollisuuteen.

Oleellista on surun, kunnioituksen ja osannoton ilmaiseminen. Täysin toisarvoista, mutta niin ikään tarpeellista, on sopia käytännön asioista. Näiden kahden ei tarvitse tapahtua samalla kertaa. Käytä tilannesilmää.

Oleellisia kysymyksiä lienevät: Mitä omaiset toivovat liittyen hautajaisiin tai muistotilaisuuteen? Onko suotavaa tai toivottavaa, että työkaverit, kollegat ja organisaation edustajat osallistuvat? Mitä tehdään menehtyneen omaisuudelle, joka on työpaikalla? Mitä tehdään menehtyneen hallinnassa olleelle organisaation omaisuudelle? Sähköposti, puhelin yms.? Korostamme, että etene näissä asioissa sitä tahtia, kun tuntuu soveliaalta omaisten surutyössä.

Pidemmän aikavälin toimenpiteet

Esitämme tämän asialistana, jonka kohtien tarpeellisuus, järjestys ja aikataulut on jokaisen itse tapauskohtaisesti mietittävä.

  • Suruliputus työpaikalla
  • Muistopuhe tai muistelukeskustelu, muistokahvit
  • Mieti suhtautuminen lähimpiin ja hieman etäisempiin työkavereihin
  • Keskustelumahdollisuus asiasta
  • Muistokirjoitus (omat mediat, julkiset mediat)
  • Adressi omaisille
  • Delegaatio hautajaisiin tai muistotilaisuuteen tai omaisten luo
  • Omaisille mahdollisuus käydä työpaikalla, työpisteessä ja keskustelemassa
  • Menehtyneestä muistuttavien tavaroiden ja kuvien kunnioittava esiin nostaminen tai poisvienti
  • Mahdollisen ammattiavun järjestäminen järkyttyneimmille esim. työterveyden kautta.

Ymmärrä ja muista, että jokainen ihminen on yksilö ja jokaisen suhde menehtyneeseen on ollut ainutlaatuinen. Älä siis oleta, vaan kysy. Kunnioita ihmisten erilaisuutta.

Toivomme, että et koskaan tätä kirjoitusta tarvitse, mutta jos tarvitset, toivomme, että tästä on sinulle avuksi.

Täydennämme tätä sitä mukaa, kun saamme kommentteja ja kokemuksia.

 

 

 

Sinun täytyy kirjautua sisään kommentoidaksesi.
Valikko