CxO:lla on käynnissä tutkimus, jossa selvitetään kehityshankkeiden valmisteluvaiheen terveyttä. Tämä blogikirjoitus käsittelee tuon tutkimuksen välituloksia hankkeen käynnistämisen päätöksenteon osalta. Kysely päättyy 30.11.2016, siihen asti voit vielä antaa oman panoksesi tässä.

Kehityshankkeen valmisteluvaiheen terveystarkastus -tutkimuksemme välituloksia tarkasteltaessa pisti silmään kysymyksen “Kuinka yksimielinen ylin johto oli hankkeen käynnistämisestä?” vastaukset.

Tyhjiä vastauksia oli aika paljon ja se on ymmärrettävää, sillä kaikkien on mahdotonta olla selvillä siitä, mitä vaikkapa suuren yrityksen johdossa oikeasti tapahtuu. Mielenkiintoista oli se, että vastaajien mukaan vain 25 % yrityksistä johto oli täysin yksimielinen.

Yksimielisyys ei ole varma oikean päätöksen mittari, se kannattaa muistaa. Yksimielisesti on tehty huonojakin päätöksiä. Vastaajista 44 % oli sitä mieltä, että päätöksenteko oli melko yksimielinen, 9 %:n mukaan erilaisia näkemyksiä oli ilmassa ja toiset 9 % liittyi asiasta tietämättömiin.

Kun tarkempia taustoja ei kysytty, emme tiedä erimielisyyden syitä. Voi olla, että ollaan antamassa yhdelle konserniyhtiölle lupaa poiketa yhteisestä linjasta, mikä aiheuttaa erimielisyyttä. Voi olla, että joidenkin johtoryhmän jäsenten intuitio huutaa: “Ei!” Voi olla, että projekti sinänsä on hyvä mutta sen paperityöt ja esittely on tehty huonosti. Vaarana kuitenkin on, että erimielisyyden jäljiltä hanketta ryhdytään tarkkailemaan pienenkin virheen varalta ja ollaan valmiita vetämään matto hankkeen alta.

Hankkeen keskeyttäminen ei sekään ole katastrofi sinänsä. Hankkeeseen laitetut rahat toki menetetään ja luvatut hyödyt jäävät saamatta ja The Standish Group luokittelee keskeytetyn projektin epäonnistuneeksi, mutta silti: keskeytyspäätös voi olla paras päätös koko projektin historiassa. Parempaan tulokseen olisi toki päästy, jos päättävän elimen erimielisyyden syitä olisi tarkasteltu tarkemmin aikaisemmassa vaiheessa.

Paremmalla valmistelulla päästään parempaan lopputulokseen ilman, että työmäärä kasvaa. Näin väitän. Kun hankkeen aloituspäätöksen tueksi tehty materiaali on havainnollista ja perustuu läpinäkyviin arvoihin ja perusteluihin ja kun sen esittelijällä on karismaa, on helpompi tehdä päätöksiä – puoleen tai toiseen.

Aiheesta löytyi toinenkin mielenkiintoinen havainto, palaan siihen ensi viikolla. Siihen asti, arvoisa lukijani, vastaa kyselyymme, tutustu kehityshankkeen onnistuminen -sivustoomme ja mieti, tarvitsistko karismaa ollaksesi vakuuttavampi.

Sinun täytyy kirjautua sisään kommentoidaksesi.
Valikko