Erilaisuuden hyödyntäminen ei onnistu ilman ymmärrystä

Joidenkin kanssa yhteistyö sujuu kuin tanssi jo ensi kohtaamista lähtien, ja joidenkuiden kanssa yhteistä säveltä ei tunnu löytyvän lainkaan.  Yhteys samankin ihmisen kanssa toimii välillä moitteettomasti, välillä pätkii. Viimeksi tällä viikolla huomasin, kuinka ärsyynnyin kollegani tavasta innostua uusista asioista ennen kuin aikaisempiakaan on ehditty saada kunnolla tulille, valmistumisesta puhumattakaan. Vaikka erilaisuuden hyödyntäminen ei tapahdu hetkessä, sitä kohden voi ja kannattaa edetä pyrkimällä ymmärtämään, jopa arvostamaan sitä. Harvoilla, johtajillakaan, on mahdollisuus valita vain haluamansalaisia, samanlaisia ihmisiä ympärilleen. Eikä se sitä paitsi olisi viisastakaan.

Itsetuntemuksesta muiden arvostamiseen

Moni tuntee itsensä – paremmin tai huonommin. Spontaani palautekin lisää ymmärrystä, jos sitä vaan kykenee vastaanottamaan. Omaan tai lähiympäristön arviointiin perustuvat profilointityökalut ja niiden tuottamat profiilit ovat neutraali tapa lisätä ymmärrystä itsestämme ja muista. Profilointi valaisee omia sokeita pisteitä, kenties muidenkin. Parempi itsetuntemus auttaa itsensä johtamisessa, taidossa jonka painoarvo jokaisella johtajalla ja yhä useammalla johdettavalla kasvaa. Profiilit suuntaavat kehittämisessä huomion merkityksellisiin asioihin. Vahvuuksia kannattaa vahvistaa ja ”heikkouksia” harkiten kehittää. Jo pienikin muutos voi saada paljon hyvää aikaan. Erilaisuuden ymmärtäminen, arvostaminen ja aito hyödyntäminen ei kuullosta hullummalta kehityskohteelta?

Samanlaisuus ja erilaisuus neutraalisti näkyväksi – ja voimavaraksi

Työyhteisössä profilointityökalut tekevät siellä työskentelevien persoonien samanlaisuutta ja erilaisuutta näkyväksi. Ei ole hyvää tai huonoa – on vain erilaisuutta. Kiperissä tilanteissa tämä helposti unohtuu ja silloin näkee, kuulee ja tuntee kollegassa, johdettavassa tai esihenkilössä – kenessä tahansa – vain ne kaikkein rasittavimmat piirteet. Huomio kiinnittyy tärkeistä ja tavoiteltavista asioista energiaa kuluttaviin ja organisaation vinkkelistä täysin tuottamattomaan. Lähtökohtaisesti jokainen toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Näitä parhaita, usein tiedostamattomia tapoja kun vaan on useita! Kun asia neutraalilla tavalla nostetaan esiin ja keskustellaan, lisääntyy ymmärrys ja sen myötä arvostus toisia kohtaan. Luottamus vahvistuu, vuorovaikutus ja yhteistoiminta paranevat. Erilaisuus muuttuukin ärsyyntymisen aiheuttajasta organisaation hyödyksi.

Uskon edelleen jo kuluneeseen sanontaan “erilaisuus on voimavaramme”. Jos täälläkin kaikki jäisimme varmistelemaan asioita tai laukkaisimme kaikkien uusien ideoiden perään, emme organisaationa kehittyisi. Puhumme asioista avoimesti ja palautteella on suuri merkitys. Jo rekrytoinneissamme profiloinneilla varmistetaan sopivuus tiimiin. Organisaatiokulttuurissamme yhteinen arvopohja, missio ja jaetut tavoitteet auttavat. Niidenkin luotaamisessa hyödynnämme profilointityökaluja.

Toni Hinkka

Kirjoittaja on itsekin vielä matkalla erilaisuuden hämmästyttävään maailmaan

Olemme CxO:ssa valinneet käyttöömme neljä toisiaan täydentävää profilointityökalua, joita mentoroinneissa ja modernin, ihmiskeskeisen johtamisen (mentoroivan johtamisen) koulutuksissa hyödynnämme.

Kun haluat kuulla lisää aiheesta mentorointi – käyttöliittymäsi ihmiskeskeiseen johtamiseen, jossa profilointityökaluilla on tärkeä roolinsa – ole kuulolla ti 10.10. ja osallistu maksuttomaan webinaariimme. Ilmoittautuminen ja tarkemmat ajat.

Sinun täytyy kirjautua sisään kommentoidaksesi.
Valikko