Jokainen ansaitsee mentorin kehittyäkseen työssä ja kasvaakseen ihmisenä

Mentori auttaa sekä työelämän kysymyksissä että inhimillisen kasvun mahdollistajana. Lähtökohtana on toisen ihmisen arvostaminen, aktiivinen kuunteleminen sekä halu auttaa ja jakaa omaa ainutlaatuista kokemusta ja osaamista. Kun siihen vielä yhdistää hyväksi havaitut käytännöt ja toimintatavat – ammattimaisen mentoroinnin taidon – niin tällaisia mentorointitaitoisia, ihmiskeskeisen onnistuttavan johtamisfilosofian sisäistäneitä ihmisiä me kutsumme mentoroiviksi johtajiksi.

Lue lisää

Neuvottelutaidot – niillä on väliä

Koulutan neuvottelutaitoja. Keskustelen myös aiheesta tapaamieni ihmisten kanssa. Keskusteluissa minulle syntyy usein vaikutelma, ettei keskustelukumppanillani ole selkeää käsitystä mistä hyvissä neuvottelutaidoissa oikein on kysymys. Mahdollinen kehitystarve saatetaan myöntää, mutta asia jää siihen. Hyvät neuvottelutaidot ovat kuitenkin todella arvokasta osaamista.

Lue lisää
Valikko